Download Print this page

Ef-Overensstemmelseserklæring - Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Samlede værdier for vibration (triaksial vektorsum) i henhold til EN
60745:
Slagboring i beton (a
) 9,96 m/s
, usikkerhed (K) 1,5 m/s
2
h, ID
Boring i metal (a
) <2.5 m/s
, usikkerhed (K) 1,5 m/s
2
h, D
Iskruning uden slag (a
) <2.5 m/s
, usikkerhed (K) 1,5 m/s
2
h, s
EF-overensstemmelseserklæring
%
MASKINDIREKTIV
ASL146, ASL148, ASL186, ASL188
Black & Decker erklærer, at produkterne beskrevet under
"Tekniske data" er i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Kontakt Black & Decker på nedenstående adresse, eller se
vejledningens bagside for at få flere oplysninger.
Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af de tekniske
data og fremsætter denne erklæring på vegne af Black &
_
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
78
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
2
2
2
Decker.
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
18/04/2011
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet er fri for skader og fejl
og tilbyder en fremragende garanti. Garantien er et tillæg til
forbrugerens lovsikrede rettigheder og påvirker ikke disse.
Garantien gælder inden for medlemsstaterne af den
Europæiske Union og i det Europæiske Frihandelsområde.
Hvis et Black & Decker-produkt går i stykker på grund af
materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller på anden måde
ikke fungerer i overensstemmelse med specifikationen inden
for 24 måneder fra købsdatoen, påtager Black & Decker sig at
reparere eller ombytte produktet med mindst mulig ulempe for
kunden. Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er sket
i forbindelse med:
Produktet har været anvendt erhvervsmæssigt eller til
u
udlejning.
Produktet har været anvendt forkert eller er ikke
u
vedligeholdt.
Produktet er beskadiget af fremmedlegemer, substanser
u
eller pga. uheld.
Garantien gælder ikke, hvis reparationer er udført af andre
u
end et autoriseret Black & Decker-værksted.
For at udnytte garantien skal produktet og købskvitteringen
indleveres til forhandleren eller til et autoriseret værksted.
Kontakt det lokale Black & Decker-kontor på den adresse, der
er angivet i denne vejledning, for at få oplysninger om
nærmeste autoriserede værksted. En liste over alle
autoriserede Black & Decker-serviceværksteder samt
servicevilkår og kontaktpersoner er tilgængelig på internettet
på adressen: www.2helpU.com
Gå venligst ind på vores website www.blackanddecker.dk
for at registrere dit nye produkt og for at blive holdt ajour
om nye produkter og specialtilbud. Der findes yderligere
oplysninger om mærket Black & Decker og vores
produktsortiment på adressen www.blackanddecker.dk

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188