Download Print this page

Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus - Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Äänenpainetaso standardin EN 60745 mukaisesti:
Äänenpaine (L
) 87,5 dB(A), epätarkkuus (K) 3 dB(A)
pA
Äänitehotaso (L
) 98,5 dB(A), epätarkkuus (K) 3 dB(A)
WA
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma) standardin EN 60745 mukaisesti:
Iskuporattaessa betonia (a
) 9,96 m/s
h, ID
Porattaessa metallia (a
) <2.5 m/s
h, D
Ruuvinvääntö ilman iskutoimintoa (a

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

%
KONEDIREKTIIVI
ASL146, ASL148, ASL186, ASL188
Black & Decker ilmoittaa, että tuotteet, jotka on kuvattu
kohdassa Tekniset tiedot, täyttävät seuraavien direktiivien
vaatimukset:
2006/42/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Lisätietoja saa ottamalla yhteyden Black & Deckeriin
seuraavassa osoitteessa. Tiedot ovat myös käyttöohjeen
takakannessa.
Allekirjoittanut vastaa teknisten tietojen kokoamisesta ja antaa
_
tämän ilmoituksen Black & Deckerin puolesta.
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
, epätarkkuus (K) 1,5 m/s
2
2
, epätarkkuus (K) 1,5 m/s
2
2
) <2.5 m/s
, epätarkkuus (K) 1,5 m/s
2
h, s
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Berkshire, SL1 3YD
Iso-Britannia
18/04/2011
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Takuu
Black & Decker takaa, ettei tuotteessa ole materiaali- ja/tai
valmistusvikaa silloin, kun se toimitetaan ostajalle. Takuu on
lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu
on voimassa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja Euroopan
vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/tai
valmistusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi
24 kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen
2
ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen Black & Decker
Oy:n valinnan mukaan. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat
seuraavista:
Tuotetta on käytetty kaupallisesti, ammattimaisesti tai
u
vuokraukseen.
Tuotetta on käytetty tai hoidettu virheellisesti.
u
Tuotetta on vahingoitettu vieraalla esineellä tai aineella tai
u
se on ollut onnettomuudessa.
Jos korjauksia on yrittänyt joku muu kuin Black & Deckerin
u
valtuuttama edustaja tai Black & Deckerin henkilökunta.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja toimittaa
ostokuitin jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä saa ottamalla yhteyden
Black & Decker Oy:hyn tässä käyttöohjeessa ilmoitetussa
osoitteessa. Valtuutettujen Black & Decker -huoltoliikkeiden
yhteystiedot sekä lisätietoja palveluistamme ja takuuehdoista
on myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com
Voit rekisteröidä uuden Black & Decker -tuotteesi ja tarkastella
tietoja uusista tuotteista ja erikoistarjouksista
verkkosivuillamme www.blackanddecker.fi. Saat lisätietoja
Black & Deckerin tavaramerkistä ja tuotevalikoimastamme
osoitteesta www.blackanddecker.fi.
SUOMI
85

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188