Download Print this page

Apkope Un Uzturēšana - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Apkope un uzturēšana
Filtru tīrīšana
Filtra bloku veido trīs filtri, kas savāc ēdiena pārpalikumus no
mazgāšanas ūdens un pēc tam vēlreiz cirkulē ūdeni. Lai ik reizi panāktu
optimālus mazgāšanas rezultātus, tie jātīra.
Tīriet filtrus regulāri.
Trauku mazgājamo mašīnu nedrīkst izmantot bez filtriem vai ar
vaļīgu filtru.
• Pēc vairākām mazgāšanām pārbaudiet filtra bloku un, ja nepieciešams,
rūpīgi iztīriet to zem tekoša ūdens, izmantojot nemetālisku birstīti un
ievērojot šīs norādes:
1. Pagrieziet cilindrisko filtru C pretēji pulksteņrādītāja kustības
(1. att.).
virzienam un izvelciet
2. Noņemiet trauka formas filtru B, nedaudz piespiežot malas atlokus
(2. att.).
3. Izbīdiet nerūsējošā tērauda plāksnes filtru A
4. Pārbaudiet sifonu un izņemiet visus ēdiena pārpalikumus. NEKAD
NENOŅEMIET mazgāšanas cikla sūkņa aizsardzību
(4. att.).
Pēc filtru notīrīšanas uzstādiet filtra bloku un nostipriniet to vietā;
tas ir nepieciešams trauku mazgājamās mašīnas efektīvas darbības
uzturēšanai.
Ja mašīna ilgāku laiku netiks lietota
• Atvienojiet ierīci no elektrības padeves un noslēdziet ūdens krānu.
• Atstājiet ierīces durvis pusvirus.
• Pēc atgriešanās palaidiet mazgāšanas ciklu ar tukšu trauku
mazgājamo mašīnu.
LV
(3. att.).
(melna detaļa)
67

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347