Download Print this page

Traucējumu Meklēšana - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Traucējumu meklēšana
Ja ierīce nedarbojas, pirms zvanīt uz palīdzības dienestu, pārskatiet risinājumu nākamajā sarakstā.
LV
Problēma
Trauku mazgājamā mašīna
nesāk darbu vai to nevar vadīt.
Nevar aizvērt durvis.
No trauku mazgājamās mašīnas
neizplūst ūdens.
Trauku mazgājamā mašīna rada
pārmērīgu troksni.
Šķīvji un glāzes ir pārklāti ar
baltu kārtiņu vai kaļķakmens
nogulsnēm.
Šķīvji un glāzes ir ar svītrām vai
zilganā krāsā.
Trauki nav pareizi nožāvēti.
Šķīvji nav tīri.
Trauku mazgājamā mašīnā
neienāk ūdens.
Tā ir nosprostota, mirgo gaismiņas.
Whirlpool Europe s.r.l.
- Viale Guido Borghi, 27
- 21025 Comerio (Varese) Italy
www.whirlpool.eu
68
Iespējamie iemesli/risinājumi
• Nav ieslēgts ūdens padeves krāns.
• Izslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, apmēram pēc vienas minūtes ieslēdziet to
atpakaļ un atiestatiet mazgāšanas ciklu.
• Ierīce nav pareizi pievienota vai jāizmanto cita kontaktligzda.
• Trauku mazgājamās mašīnas durvis nav pareizi aizvērtas.
• Pārliecinieties, vai statīvi ir ievietoti līdz galam.
• Atbrīvojies bloķētājs. Spēcīgi piespiediet durvis, līdz izdzirdat klikšķi.
• Mazgāšanas cikls vēl nav beidzies.
• Salocīta ūdens izvades šļūtene (skatiet sadaļu Uzstādīšana).
• Nosprostots izplūdes cauruļvads.
• Filtru ir nosprostojušas ēdiena paliekas.
• Pārbaudiet izvades šļūtenes augstumu.
• Trauki grab cits pret citu un smidzināšanas svirām. Ievietojiet traukus pareizi un pārliecinieties, vai
smidzināšanas sviras var brīvi griezties.
• Pārāk daudz putu: mazgāšanas līdzeklis nav pareizi iemērīts vai piemērots lietošanai trauku
mazgājamās mašīnās (skatiet sadaļu Mazgāšanas līdzekļa un trauku mazgājamās mašīnas lietošana).
Nemazgājiet iepriekš traukus ar rokām.
• Nav smalkā sāls.
• Nepiemērots ūdens cietības pielāgojums: palieliniet attiecīgās vērtības (skatiet sadaļu Attīrītais sāls
un skalošanas līdzeklis).
• Sāls un skalošanas līdzekļa dozatora vāciņš nav pareizi aizvērts.
• Skalošanas līdzeklis ir izlietots vai deva ir pārāk maza.
• Skalošanas līdzekļa deva ir pārāk liela.
• Atlasīts mazgāšanas cikls bez žāvēšanas programmas.
• Skalošanas līdzeklis ir izlietots (skatiet sadaļu Attīrītais sāls un skalošanas līdzeklis).
• Skalošanas līdzekļa dozatora iestatījums nav piemērots.
• Trauki ir izgatavoti no nepielīpoša materiāla vai plastmasas; ūdens pilienu klātbūtne ir normāla
parādība.
• Trauki nav pareizi izkārtoti.
• Smidzināšanas sviras nevar griezties brīvi, tām traucē trauki.
• Mazgāšanas cikls ir pārāk maigs (skatiet sadaļu Mazgāšanas cikli).
• Pārāk daudz putu: mazgāšanas līdzeklis nav pareizi iemērīts vai piemērots lietošanai trauku
mazgājamās mašīnās (skatiet sadaļu Mazgāšanas līdzekļa un trauku mazgājamās mašīnas lietošana).
• Skalošanas līdzekļa nodalījuma vāciņš nav aizvērts pareizi.
• Filtrs ir netīrs vai nosprostots (skatiet sadaļu Apkope un uzturēšana.)
• Zems attīrītā sāls līmenis (skatiet sadaļu Attīrītais sāls un skalošanas līdzeklis).
• Pārliecinieties, vai trauku augstums atbilst statīva noregulējumam.
• Nosprostoti smidzināšanas sviru caurumi (skatiet sadaļu Apkope un uzturēšana).
alvenajā padevē nav ūdens vai noslēgts krāns.
• Salocīta ūdens ievades šļūtene (skatiet sadaļu Uzstādīšana).
• Nosprostoti filtri: tiem nepieciešama tīrīšana (skatiet sadaļu Apkope un uzturēšana).
• Nosprostojiet izvades cauruļvads: tam nepieciešama tīrīšana.
• Pēc pārbaudes un tīrīšanas ieslēdziet un izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu un sāciet jaunu
mazgāšanas ciklu.
• Ja problēma joprojām pastāv, atslēdziet ūdens krānu, atslēdziet kontaktdakšu un piezvaniet uz
servisa centru.
195135902.01 - NC
04/2016 pb - Xerox Fabriano

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347