Download Print this page

Programy Specjalne I Opcje - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Programy
specjalne i opcje
Uwagi:
Osiągnięcie optymalnych poziomów wydajności podczas
stosowania cyklu o nazwie „Szybki" (Rapid) jest możliwe
przestrzegając zaleceń dotyczących mycia określonej liczby
naczyń.
W celu ograniczenia zużycia energii, należy uruchamiać zmy-
warkę wyłącznie wtedy, gdy jest ona pełna.
Uwaga dla laboratoriów badawczych: w celu uzyskania
informacji na temat warunków testowych zgodnych z normami
EN, należy przesłać zapytanie na adres: contact@whirlpool.com
Opcje zmywania
Jeśli dana opcja nie jest kompatybilna z wybranym
programem (zob. tabela programów), odpowiednia dioda
miga szybko 3 razy i rozlegają się sygnały dźwiękowe.
Opóźniony start
Możliwe jest opóźnienie uruchomienia programu w
przedziale od 1 do 12 godzin:
1. Nacisnąć przycisk START Z OPÓŹNIENIEM: na wyświetlaczu
zapali się odpowiedni symbol; każde kolejne naciśnięcie powoduje
wydłużenie czasu (1h, 2h, itd. do maksymalnie 12h), po jakim
rozpocznie się wybrany program.
2. Wybrać program i zamknąć drzwi: rozpocznie się odliczanie
wstecz;
3. Po upływie ustawionego czasu lampka kontrolna gaśnie i
program jest uruchamiany.
W celu zmiany opóźnienia i wyboru krótszego czasu, należy
nacisnąć przycisk START Z OPÓŹNIENIEM. Aby anulować
opóźnienie, należy naciskać przycisk aż do momentu wyłączenia
się lampki kontrolnej wybranego opóźnienia. Program uruchamia
się po zamknięciu drzwi.
Nie można nastawić Opóźnienia startu po rozpoczęciu cyklu.
Opcji Połowa wsadu
Jeśli naczyń jest niewiele, można napełnić kosz
częściowo, oszczędzając wodę, energię i środek
myjący.
Należy wybrać program, nacisnąć przycisk POŁOWA WSADU:
zaświeci się kontrolka.
Ponowne naciśnięcie przycisku POŁOWA WSADU spowoduje
wyłączenie opcji.
Można zmniejszyć o połowę ilość środka myjącego.
Opcji Tabletki wielofunkcyjne (Tab)
Opcja ta pozwala uzyskać optymalne wyniki zmywania
i suszenia.
W przypadku stosowania tabletek wielofunkcyjnych nacisnąć
przycisk TABLETKI WIELOFUNKCYJNE, kontrolka zaświeci się;
kolejne naciśnięcie przycisku wyłącza opcję.
Włączenie opcji "Pastylki wielofunkcyjne" powoduje
wydłużenie czasu trwania programu.
PL
33

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347