Download Print this page

Spetsiaalsed Pesutsüklid Ja Lisavõimalused - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Spetsiaalsed pesutsüklid
ja lisavõimalused
Märkused.
ET
Tsüklitega "Kiire" on võimalik saavutada optimaalsed tulemused, kui
järgida kohasätete ettenähtud numbrit.
Energiakulu vähendamiseks kasutage nõudepesumasinat ainult siis,
kui see on täis.
Märkus katselaboritele: teavet võrdlevate EN-katsetingimuste kohta
saate meiliaadressil: contact@whirlpool.com
Pesuvalikud
Kui mõni valik ei ole konkreetses pesutsüklis kasutatav (vt
pesutsüklite tabelit), vilgub vastav LED kiiresti kolm korda
ja kõlavad helisignaalid.
Käivitusviivitus (Start Delay)
Pesutsükli käivitusviivituseks saab valida 1 kuni 12 tundi.
1. Vajutage nuppu KÄIVITUSVIIVITUS: ekraanil kuvatakse
vastav sümbol; alati, kui vajutate nuppu, suureneb aeg (1 h, 2 h
jne kuni 12 h) valitud pesutsükli algusest.
2. Valige tsükkel ja sulgege uks: taimer hakkab lugema nullini.
3. Pärast selle aja möödumist lülitub märgutuli välja ja algab
pesutsükkel.
Viivitusaja reguleerimiseks ja lühema aja valimiseks vajutage
nuppu KÄIVITUSVIIVITUS. Tühistamiseks vajutage nuppu
korduvalt, kuni valitud käivitusviivituse märgutuli kustub.
Pesutsükkel käivitub automaatselt kohe, kui uks suletakse.
Käivitusviivituse funktsiooni ei saa seada, kui pesutsükkel
on käivitunud.
44
Pesutableti valik (Tab)
See valik optimeerib pesu- ja kuivatustulemust.
Universaaltablettide kasutamisel vajutage nuppu TABLET;
süttib vastav sümbol. Nupu uuesti vajutamisel tühistatakse valik.
Valik "Tablet" pikendab pesutsüklit.
Poole koormuse nupp (Half Load)
Kui pestavaid nõusid pole palju, võib vee, elektri ja
pesuvahendi säästmiseks kasutada poole koguse tsüklit.
Valige pesutsükkel ja vajutage nuppu POOL KOORMUST: märgutuli
süttib.
Valiku tühistamiseks vajutage uuesti nuppu POOL KOORMUST.
Ärge unustage panna ka pesuvahendit poole vähem.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

  Related Content for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347