Whirlpool ADG 271 Operating Manual page 37

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Soovitused esimeseks pesutsükliks
Kui seade on paigaldatud, eemaldage restidelt piirajad ja
ülemiselt restilt elastsed kinnituselemendid (kui need on
paigaldatud).
Veepehmendaja seaded
Enne esimese pesutsükli käivitamist seadke
vee karedus. (vt osa "Loputusvahend ja rafineeritud sool").
Esmalt täitke veepehmendaja paak veega ja seejärel lisage
umbes 1 kg soola. Selles etapis on täiesti normaalne, et
seadmest võib vett välja pritsida.
Pärast seda toimingut käivitage kohe pesutsükkel.
Kasutage
ainult
spetsiaalselt
kasutamiseks mõeldud soola.
Pärast soola sahtlisse valamist kustub märgutuli VÄHE
SOOLA.
Kui soolamahuti on tühi, võivad veepehmendaja ja
kütteelement kahjustuda.
Tehnilised andmed
laius 44,5 cm
Mõõtmed
kõrgus 82 cm
sügavus 55 cm
Mahtuvus
10 standardset toidunõude komplekti
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 baari)
Veesurve
7,25 psi – 145 psi
Toitepinge
Vt seadme andmeplaadilt.
Koguvõimsus
Vt seadme andmeplaadilt.
Kaitse
Vt seadme andmeplaadilt.
See nõudepesumasin vastab
järgmistele Euroopa Ühenduse
direktiividele:
-93/68/EEC (CE Marking)
-2006/95/EC (Low Voltage)
-2004/108/EC (Electromagnetic
Compatibility)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-2010/30/EC (Energy Labelling)
-2011/65/EC (RoHS)
-2012/19/CE Elektri- ja
elektroonisaseadmete direktiiv
Seade on varustatud sumisti/helisignaalidega, mis annavad
kasutajale märku, et käsk (toide sisse, tsükli lõpp jne) on täidetud.
Juhtimispaneelil/ekraanil olevad sümbolid/märgutuled/LED-
lambid võivad süttida erineva värviga ning need võivad kas
vilkuda või püsivalt põleda.
Ekraanil antakse kasulikku teavet pesutsükli liigi, kuivatus-/
sissetuleva
pesutüpkli faasi, järelejäänud aja, temperatuuri jne kohta.
nõudepesumasinates
ET
37

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents