Whirlpool ADG 271 Operating Manual page 59

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ieteikums par pirmo mazgāšanas ciklu
Pēc uzstādīšanas noņemiet aizturus no statīviem un saturēšanas
elastīgos elementus no augšējā statīva (ja ir).
Ūdens mīkstinātāja iestatījumi
Pirms sākt pirmo mazgāšanas ciklu, iestatiet ūdensapgādes
ūdens cietības līmeni (skatiet nodaļu Skalošanas līdzeklis un
attīrīts sāls).
Vispirms piepildiet mīkstinātāja tvertni ar ūdeni, pēc tam ieberiet
apmēram 1  kg sāls. Tas ir pilnīgi normāli, ja šajā brīdī izplūst
ūdens.
Tiklīdz šī procedūra ir pabeigta, palaidiet mazgāšanas ciklu.
Izmantojiet tikai īpaši trauku mazgājamām mašīnām paredzēto
sāli.
Pēc sāls iebēršanas mašīnā nodziest gaismas indikators MAZ
SĀLS.
Ja sāls nodalījums nav uzpildīts, var sabojāt ūdens mīkstinātāju
un sildelementu.
Tehniskie dati
platums 44,5 cm
Izmēri
augstums 82 cm
dziļums 55 cm
Ietilpība
10 standarta vietas iestatījumi
Ūdens padeves
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bāri)
spiediens
7,25 psi – 145 psi
Strāvas padeves
Skatiet ierīces datu plāksnīti
spriegums
Kopējā absorbētā jauda
Skatiet ierīces datu plāksnīti
Drošinātājs
Skatiet ierīces datu plāksnīti
Šī trauku mazgājamā mašīna atbilst
šādām Eiropas kopienas direktīvām:
-93/68/EEC (CE Marking)
-2006/95/EC (Low Voltage)
-2004/108/EC (Electromagnetic
Compatibility)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-2010/30/EC (Energy Labelling)
-2011/65/EC (RoHS)
-2012/19/CE Elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumi
Iekārtai ir toņu zummers/signālu kopa, kas informē lietotāju par
komandas izpildīšanu, piemēram, ieslēgšanu vai cikla beigām.
Simboliem/indikatora gaismām/gaismas diodēm (uz vadības
paneļa/displejā) var būt dažādas krāsas, un tām var būt mirgojoša
vai fiksēta gaisma.
Displejs sniedz noderīgu informāciju, piemēram, par mazgāšanas
cikla veidu, žāvēšanas/mazgāšanas cikla posmu, atlikušo laiku
un temperatūru.
LV
59

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents