Download Print this page

Ładowanie Koszy - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ładowanie koszy
Zalecenia
Przed napełnieniem koszy, usunąć z naczyń resztki żywności i
opróżnić szklanki oraz kieliszki z pozostałych w nich płynów. Nie
jest konieczne płukanie naczyń pod bieżącą wodą.
Umieścić naczynia w sposób taki, by były one unieruchomione
i się nie przewracały; pojemniki powinny być ułożone w sposób
taki, by otwór znalazł się na dole, a części wklęsłe lub wypukłe
w pozycji pochylonej, umożliwiając dopływ wody do wszystkich
powierzchni oraz jej swobodny odpływ.
Upewnić się, że pokrywki, uchwyty, patelnie i tace nie utrudniają
obrotów spryskiwaczy. Umieścić małe przedmioty w koszyku na
sztućce.
Plastikowe naczynia i patelnie z tworzywa zapobiegającego
przywieraniu mają skłonność do większego zatrzymywania kropli
wody i, w związku z tym, stopień ich osuszenia będzie niższy od
stopnia osuszenia naczyń ceramicznych lub stalowych.
Jeżeli jest to możliwe, lekkie przedmioty (jak plastikowe pojemniki)
powinny być ułożone w koszu górnym w sposób uniemożliwiający
ich przemieszczanie.
Po napełnieniu zmywarki należy sprawdzić, czy spryskiwacze
obracają się swobodnie.
Kosz dolny
W koszu dolnym można umieszczać garnki, pokrywki, talerze,
salaterki, sztućce, itp. Duże talerze i pokrywki najlepiej umieścić
w bocznych częściach kosza.
Zaleca się ułożenie bardzo brudnych naczyń w koszu dolnym,
ponieważ w tej części zmywarki strumień wody jest mocniejszy i
umożliwia osiągnięcie lepszych wyników mycia.
Koszyk na sztućce
- Wyposażony jest w przesuwne pałeczki, które umożliwiają
optymalne ułożenie sztućców. Kosz nieskładany może być umi-
eszczony wyłącznie w przedniej części dolnego kosza.
Kosz górny
Załadować delikatne i lekkie naczynia: kieliszki, filiżanki, talerzyki,
niskie salaterki.
Półeczki o różnym stopniu nachylenia
W celu jak najlepszego rozmieszczenia naczyń w koszyku
możliwe jest ustawienie półeczek na trzech różnych wysokościach
K i e l i s z k i m o ż n a u s t a w i a ć w
b e z p i e c z n y s p o s ó b d z i ę k i
półeczkom, wsuwając nóżkę
kieliszka w odpowiednie otwory.
W celu optymalizacji suszenia,
należy ustawić półeczki z jak
największym nachyleniem. Aby
zmienić nachylenie, należy unieść
półeczkę, przesunąć ją lekko i
ustawić w żądanym położeniu.
PL
29

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347