Download Print this page

Gedimų Nustatymas Ir Šalinimas - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gedimų nustatymas
ir šalinimas
Jeigu įrenginys nebeveikia, prieš skambindami dėl pagalbos, patikrinkite žemiau pateiktus sprendimus.
Problema:
Indaplovė neįsijungia arba
neveikia valdymas.
Durelės neužsidaro.
Neišleistas vanduo iš
indaplovės.
Per garsiai veikia indaplovė.
Indai ir taurės padengti
balta plėvele arba kalkių
nuosėdomis.
Indai ir taurės su ruožais arba
turi melsvą atspalvį.
Netinkamai išdžiuvę indai.
Indai nešvarūs.
Į indaplovę nepatenka vanduo.
Apie neveikimą informuoja mirk-
sinčios lemputės.
Galima priežastis / sprendimas
• Neatsuktas vandens tiekimo čiaupas.
• Išjunkite įrenginį paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką, po vienos minutės įjunkite
įrenginį ir iš naujo nustatykite plovimo ciklą.
• Įrenginys nebuvo tinkamai įjungtas arba turite naudoti kitą elektros maitinimo lizdą.
• Nebuvo tinkamai uždarytos indaplovės durelės.
• Įsitikinkite, kad stalčiai įstatyti iki galo.
• Išjungtas užraktas. Stipriai pastumkite duris, kol išgirsite spragtelėjimą.
• Dar nebaigtas plovimo ciklas.
• Sulenkta vandens išleidimo žarna (žr. skyrių Montavimas).
• Užsikišęs išleidimo vamzdis.
• Filtras užkištas maisto likučiais.
• Patikrinkite išleidimo žarnos aukštį.
• Indai susidaužia vienas su kitu arba su purkštuvų laikikliais. Tinkamai sudėkite indus ir
įsitikinkite, kad purkštukų laikikliai gali laisvai suktis.
• Per daug putų: nustatytas netinkamas ploviklio kiekis arba jis neskirtas naudoti indaplovėse
(žr. skyrių Ploviklio ir indaplovės naudojimas). Nenuplaukite indų rankiniu būdu.
• Nėra valytos druskos.
• Netinkamai nustatytas vandens kietumas: padidinkite susijusias vertes (žr. skyrių Valyta
druska ir pagalbinės skalavimo priemonės).
• Netinkamai uždengtas druskos ir pagalbinės skalavimo priemonės dozatoriaus dangtelis.
• Sunaudota visa pagalbinė skalavimo priemonė arba per mažas dozavimas.
• Tiekiamas per didelis pagalbinės skalavimo priemonės kiekis.
• Buvo pasirinktas plovimo ciklas be džiovinimo programos.
• Sunaudota pagalbinė skalavimo priemonė (žr. skyrių Valyta druska ir pagalbinės skalavimo
priemonės).
• Netinkamos pagalbinės skalavimo priemonės dozatoriaus nuostatos.
• Indai pagaminti iš nelimpančios medžiagos arba plastiko; gali likti vandens lašiukai. Tai yra
normalu.
• Netinkamai išdėstyti indai.
• Negali laisvai suktis purkštukų laikiklis, nes kliudo indai.
• Per švelnus plovimo ciklas (žr. skyrių Plovimo ciklai).
• Per daug putų: nustatytas netinkamas ploviklio kiekis arba jis neskirtas naudoti indaplovėse
(žr. skyrių Ploviklio ir indaplovės naudojimas).
• Netinkamai uždarytas pagalbinės skalavimo priemonės skyrelio dangtelis.
• Purvinas arba užsikišęs filtras (žr. skyrių Techninė priežiūra ir aptarnavimas).
• Žemas valytos druskos lygis (žr. skyrių Valyta druska ir pagalbinė skalavimo priemonė).
• Įsitikinkite, kad indų aukštis suderinamas su reguliuojamu stalčiaus aukščiu.
• Užsikišusios purkštukų laikiklio angos (žr. skyrių Techninė priežiūra ir aptarnavimas).
• Vandens tiekimo sistemoje nėra vandens arba užsuktas čiaupas.
• Sulenkta vandens tiekimo žarna (žr. skyrių Montavimas).
• Užsikišęs filtras: jį reikia išvalyti (žr. skyrių Techninė priežiūra ir aptarnavimas).
• Užsikišęs išleidimo vamzdis: reikia jį išvalyti.
• Patikrinę ir išvalę, įjunkite indaplovę, tada išjunkite. Paskui pradėkite naują plovimo ciklą.
• Jeigu problema išlieka, užsukite čiaupą, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo ir kreipkitės į
techninės priežiūros centrą.
LT
57

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347