Download Print this page

Veaotsing - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Veaotsing

Kui nõudepesumasin ei tööta, siis enne tehnilise toe poole pöördumist proovige leida lahendus veaotsingu abil.
ET
Probleem:
Nõudepesumasin ei lähe
käima või seda ei ole võimalik
juhtida.
Uks ei sulgu.
Nõudepesumasinast ei voola
vesi ära.
Nõudepesumasin teeb liiga
valju häält.
Nõud ja klaasid on kaetud
valge kihi või katlakiviga.
Nõudel ja klaasidel on triibud
või nõud on sinakad.
Nõud ei ole korralikult ära
kuivanud.
Nõud ei ole puhtad.
Nõudepesumasin ei võta vett
sisse.
Juhtimispaneelil vilguvad
märgutuled.
46
Võimalikud põhjused/lahendused
• Veekraan ei ole lahti keeratud.
• Lülitage nõudepesumasin SISSE/VÄLJA nupust välja, oodake umbes üks minut, seejärel
lülitage uuesti sisse ja käivitage pesutsükkel uuesti.
• Pistik ei ole korralikult seinakontakti pandud või kasutage mõnda teist seinakontakti.
• Nõudepesumasina uks ei ole korralikult kinni.
• Kontrollige, kas restid on korralikult sisse lükatud.
• Lukk tuli lahti. Vajutage tugevalt uksele. Uks on kinni, kui kuulete klõpsatust.
• Nõudepesumasina tsükkel ei ole veel lõppenud.
• Vee sisselaskevoolik on paindes (vt osa "Paigaldamine").
• Äravoolutoru on ummistunud.
• Filter on toidujäätmetest ummistunud.
• Kontrollige väljavoolutoru kõrgust.
• Nõud kolisevad üksteise või pihustihoobade vastu. Pange nõud korralikult ja veenduge, et
pihustihoovad pöörlevad vabalt.
• Tekib liiga palju vahtu: pesuaine ei ole õigesti doseeritud või see ei ole mõeldud kasutamiseks
nõudepesumasinates. (vt "Pesuvahendi ja nõudepesumasina kasutamine".) Ärge loputage
nõusid enne käsitsi.
• Puudub rafineeritud sool.
• Vee kareduse säte ei ole õige: suurendage vastavaid väärtuseid. (vt "Rafineeritud sool ja
loputusvahend".)
• Sooladosaatori kaas ei ole korralikult suletud.
• Loputusvahend on otsas või selle kogus on liiga väike.
• Loputusvahendi kogus on liiga suur.
• Valisite pesutsükli ilma kuivatusprogrammita.
• Loputusvahend on otsas. (vt "Rafineeritud sool ja loputusvahend".)
• Loputusvahendidosaator ei ole seatud piisavalt kõrgele.
• Kui nõud on valmistatud mittenakkuvast materjalist või plastist, siis on veepiiskade olemasolu
normaalne.
• Nõud ei ole korralikult paigutatud.
• Nõud takistavad pihustihoobasid ja need ei saa vabalt liikuda.
• Pesutsükkel on liiga õrn (vt "Pesutsüklid").
• Tekib liiga palju vahtu: pesuaine ei ole õigesti doseeritud või see ei ole mõeldud kasutamiseks
nõudepesumasinates. (vt "Pesuvahendi ja nõudepesumasina kasutamine".)
• Tekib liiga palju vahtu - pesuvahend ei ole õigesti doseeritud või ei ole mõeldud kasutamiseks
nõudepesumasinates.
• Filter on saastunud või ummistunud (vt "Hooldus ja korrashoid".)
• Soola on liiga vähe (vt "Rafineeritud sool ja loputusvahend").
• Veenduge, et nõude kõrgus sobib riiulite paigutusega.
• Pihustihoobade avaused on ummistunud. (vt "Hooldus ja korrashoid".)
• Veevõrgus ei ole vett või kraan on kinni.
• Vee sisselaskevoolik on paindes (vt "Paigaldamine").
• Filtrid on ummistunud - puhastage filtrid. (vt "Hooldus ja korrashoid".)
• Äravoolutoru on ummistunud - puhastage.
• Pärast kontrollimist ja puhastamist lülitage nõudepesumasin uuesti sisse ja välja ning
käivitage uus pesutsükkel.
• Probleemi püsimisel keerake veekraan kinni, tõmmake pistik seinakontaktist välja ja pöörduge
tehnilise toe poole.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347