Mazgāšanas Līdzekļa Un Trauku Mazgājamās Mašīnas Lietošana - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Mazgāšanas līdzekļa un trauku
mazgājamās mašīnas lietošana
Mazgāšanas līdzekļa iemērīšana
LV
Labu mazgāšanas rezultātu noteicošais faktors ir arī pareizs
izmantotā mazgāšanas līdzekļa apjoms. Norādītā daudzuma
pārsniegšana neuzlabo mazgāšanas efektivitāti, bet palielina
vides piesārņojumu.
Apjomu var pielāgot atbilstoši netīrumu līmenim.
Normāla netīrības līmeņa gadījumā lietojiet apmēram 25  g
(pulverveida līdzekli) vai 25 ml (šķidro līdzekli). Ja tiek izmantotas
tabletes, pietiek ar vienu tableti.
Ja fajansa trauki ir tikai mazliet netīri vai pirms ievietošanas
trauku mazgājamā mašīnā ir noskaloti ūdenī, atbilstoši samaziniet
izmantotā mazgāšanas līdzekļa apjomu.
Lai iegūtu labus mazgāšanas rezultātus, ievērojiet arī norādes uz
mazgāšanas līdzekļa kārbas.
Papildjautājumus, lūdzu, uzdodiet mazgāšanas līdzekļu
ražotājiem.
Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, izmantojot pogu D, un iemēriet
mazgāšanas līdzekli atbilstoši mazgāšanas ciklu tabulai:
• pulveris vai šķidrums: nodalījumi A (mazgāšanas līdzeklis) un B
(priekšmazgāšanas līdzeklis);
Mazgāšanas līdzekļa dozators automātiski atveras pareizajā laikā
atbilstoši mazgāšanas ciklam.
Ja izmantojat universālos mazgāšanas līdzekļus, ieteicams izmantot
opciju TABLETES, jo tā pielāgo ciklu, lai vienmēr sasniegtu vislabākos
mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus.
Izmantojiet tikai trauku mazgājamām mašīnām īpaši
paredzētus mazgāšanas līdzekļus.
NEIZMANTOJIET trauku mazgāšanas šķidrumu.
Izmantojot pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa, var rasties putu
pārpalikumi, kas paliek mašīnā pēc cikla beigām.
Lai panāktu vislabākos mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus,
nepieciešama mazgāšanas līdzekļa, skalošanas palīglīdzekļa un
attīrītā sāls kombinētā lietošana.
Ieteicams izmantot mazgāšanas līdzekļus, kas nesatur
fosfātus vai hlorīdus, jo šie produkti kaitē videi.
64
• tabletes: ja ciklam nepieciešama
1 tablete, ievietojiet to A nodalījumā
un aizveriet vāciņu C; ja nepieciešamas
2  tabletes, otro tableti novietojiet
ierīces apakšā.
Noņemiet mazgāšanas līdzekļa
pārpalikumus no nodalījuma malām
un aizveriet vāciņu C, līdz atskan
klikšķis.
Trauku mazgājamās mašīnas ieslēgšana
1. Atveriet durvis un nospiediet pogu IESLĒGT-IZSLĒGT.
2. Iemēriet mazgāšanas līdzekli (skatiet mazgāšanas līdzekļa
informāciju).
3. Uzpildiet statīvus (skatiet sadaļu Statīvu uzpildīšana) .
4. Atlasiet mazgāšanas ciklu atbilstoši trauku veidam un to netīrībai
(skatiet mazgāšanas ciklu tabulu) , nospiežot pogu P.
5. Atlasiet mazgāšanas opcijas (skatiet sadaļu Speciālie mazgāšanas
cikli un opcijas) .
6. Sāciet mazgāšanas ciklu, aizverot durvis.
7. Par mazgāšanas cikla beigām signalizē pīkstieni un displejā
mirgojošs mazgāšanas cikla numurs. Atveriet durvis, izslēdziet ierīci,
nospiežot pogu IESLĒGT/IZSLĒGT.
8. Pirms trauku izņemšanas dažas minūtes pagaidiet, lai neapdedzinātos.
Iztukšojiet statīvus, sākot ar apakšējo līmeni.
Ierīce izslēgsies automātiski noteiktos neaktivitātes periodos,
lai samazinātu elektrības patēriņu
Ja trauki ir tikai nedaudz netīri vai noskaloti pirms ievietošanas
trauku mazgājamā mašīnā, atbilstoši samaziniet mazgāšanas līdzekļa
apjomu.
Notiek mazgāšanas cikla mainīšana
Ja mazgāšanas cikla atlases laikā ir pieļauta kļūda, ciklu var mainīt,
ja tas ir tikko sācies: atveriet durvis tā, lai izvairītos no izejošā tvaika;
nospiežot un paturot pogu IESLĒGT/IZSLĒGT, ierīce izslēgsies. Atkal
ieslēdziet ierīci ar pogu IESLĒGT/IZSLĒGT un atlasiet jaunu mazgāšanas
ciklu un nepieciešamās opcijas; sāciet ciklu, aizverot durvis.
Papildu trauku pievienošana
Neizslēdzot ierīci, atveriet durvis, izvairoties no izplūstošā tvaika, un
ievietojiet traukus mazgājamajā mašīnā. Aizveriet durvis, un cikls
sāksies no vietas, kurā tas tika pārtraukts.
Nejauša pārtraukšana
Ja mazgāšanas cikla laikā tiek atvērtas durvis vai atslēgta strāva, cikls
tiek apturēts. Pēc durvju aizvēršanas vai elektropadeves atjaunošanas
tas atsākas no vietas, kurā tika iztraucēts..

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents