Rafineeritud Sool Ja Loputusvahend - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Rafineeritud sool ja
loputusvahend
Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinate jaoks
välja töötatud tooteid. Ärge kasutage lauasoola ega
tööstuslikku soola.
Järgige pakendile kirjutatud juhiseid.
Kui kasutate universaalset toodet, soovitame igal juhul
lisada soola, eriti kui vesi on kare või väga kare. (Järgige
pakendile kirjutatud juhiseid.)
Kui te ei lisa soola või loputusvahendit, jäävad märgutuled
VÄHE SOOLA ja VÄHE LOPUTUSVAHENDIT põlema.
Rafineeritud soola doseerimine
Soola lisamine aitab vältida KATLAKIVI moodustumist nõudele
ja seadme osadele.
• Sooladosaator ei tohi olla kunagi tühi.
• Oluline on teha seaded vastavalt vee karedusele.
Soola dosaator asub nõudepesumasina alumises osas
"Kirjeldus")
ja see tuleb täita, kui:
• juhtimispaneelil süttib märgutuli VÄHE LOPUTUSVAHENDIT;
• vt juhiseid vee kareduse tabelist.
1. Eemaldage alumine resti ja keerake
paagi kork lahti (vastupäeva).
2. Ainult paagi esimesel täitmisel: täitke
veedosaator kuni ülemise servani.
3. Kasutage lehtrit
soolapaak kuni servani (mahutab umbes
1 kg). See on täiesti normaalne, kui selle
toimingu ajal lekib veidi vett välja.
4. Eemaldage lehter ja puhastage paagi ava soolajääkidest.
Loputage kork voolava vee all puhtaks ja keerake tagasi.
Soovitame korrata seda toimingut iga kord, kui valate paaki soola
juurde.
Veenduge, et kork on tugevalt kinni keeratud, nii et on välistatud
pesuvahendi sattumine paaki pesutsükli ajal. Vastasel juhul võib
veepehmendaja pöördumatult kahjustuda.
Alati kui peate soola juurde lisama, soovitame seda teha enne
pesutsükli käivitamist.
Vee kareduse seadmine
Veepehmendaja nõuetekohase talitluse tagamiseks on oluline
teha vee karedusele vastavad reguleeringud. Lisateavet vee
kareduse kohta saate oma kohalikult veevarustusettevõttelt.
Tehaseseadistus on tehtud keskmise karedusega vee jaoks.
• Vajutage SISSE/VÄLJA nupule ja lülitage seade sisse.
• Seadme välja lülitamiseks vajutage SISSE/VÄLJA nupule.
• Hoidke nuppu P 5 sekundit all, kuni kuulete helisignaali.
• Lülitage seade sisse, vajutades nupule SISSE/VÄLJA.
• Hetkel valitud taseme number ja soola märgutuli vilguvad (ainult
vilkuv märgutuli).
• Soovitud karedustaseme valimiseks vajutage nupule P (vt
kareduse tabelit).
• Seadme välja lülitamiseks vajutage SISSE/VÄLJA nupule.
• Seadistus on tehtud!
Vee kareduse tabel
Tase
Kui väärtused on vahemikus 0°f kuni 10°f, siis me ei soovita soola
kasutada. Kui valite sätte 5, võib see pikendada tsükli kestust.
(°dH = karedus mõõdetuna Saksamaa kraadides - °f = karedus
mõõdetuna Prantsusmaa kraadides – mmol/l = millimooli liitri
kohta).
Loputusvahendi doseerimine
(vt
L o p u t u s v a h e n d
Loputusvahendidosaator tuleb täita:
• kui juhtimispaneelil/ekraanil süttib märgutuli VÄHE
LOPUTUSVAHENDIT
• kui dosaatori kaanel olev tume optiline märgutuli "E" muutub
läbipaistvaks;
(vt joonist)
ja täitke
Ärge KUNAGI valage loputusvahendit otse nõudepesumasina
vanni.
Loputusvahendi koguse kohandamine
Kui te ei ole kuivatamise tulemusega täielikult rahul, muutke
loputusvahendi kogust. Keerake koguse regulaatorit "F".
Olenevalt nõudepesumasina mudelist on valikus maksimaalselt
neli taset. Tehases on dosaator seatud keskmisele tasemele.
• Kui nõudele jäävad triibud, keerake regulaator väiksemale
numbrile (1-2).
• Kui nõudele jäävad veetilgad või kui pärast tsükli lõppemist on
näha katlakivi jälgi, keerake regulaator suuremale numbrile
(3-4).
°dH
°fH
mmol/l
1
0 - 6
0 - 10
0 - 1
2
6 - 11
11 - 20
1,1 - 2
3 12 - 17
21 - 30
2,1 - 3
4 17 - 34
31 - 60
3,1 - 6
5 34 - 50
61 - 90
6,1 - 9
k i i r e n d a b
;
1. Avage dosaator keerates kaant
"G" vastupäeva.
2 . V a l a g e l o p u t u s v a h e n d
dosaatorisse ja jälgige, et see ei
voola dosaatorist välja. Vastasel
juhul pühkige väljavoolanud vedelik
kohe kuiva lapiga ära.
3. Keerake kaas tagasi.
Sooladosaatori
keskmine tööaeg,
kui päevas tehakse 1
pesutsükkel
Kuud
7 kuud
5 kuud
3 kuud
2 kuud
2/3 nädalat
n õ u d e
k u i v a m i s t .
39
ET

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents