Download Print this page

Pagalba; Montavimas - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Montavimas

Jeigu įrenginį turite perkelti bet kuriuo metu, visada jį laikykite
vertikalioje padėtyje; jeigu būtina, jį galite paversti ant galinės
dalies.
Vandens tiekimo jungties jungimas
Vandens tiekimo prijungimas naudojimo vietoje turi būti
atliekamas kvalifikuoto specialisto.
Atsižvelgiat į montavimo vietą, vandens tiekimo ir išleidimo žarnos
gali būti tvirtinamos dešinėje arba kairėje pusėje.
Įsitikinkite, kad ties indaplove žarnos neužlenktos ir neprispaustos.
Vandens tiekimo žarnos jungimas
• Jungiama prie 3/4 colio šalto arba karšto vandens jungties
(daug. 60 °C).
• Leiskite vandenį, kol pradės tekėti visiškai švarus vanduo.
• Tvirtai prisukite įėjimo žarną ir užsukite čiaupą.
Jeigu vandens tiekimo žarna per trumpa, kreipkitės į specialią
parduotuvę arba įgaliotąjį specialistą
Vandens slėgis turi atitikti techninių duomenų lentelėje
nurodytas ribas, kitaip indaplovė gali veikti netinkamai.
Įsitikinkite, kad žarna nėra užsilenkusi arba prispausta.
Vandens išleidimo žarnos jungimas
Prijunkite išleidimo žarną prie ne mažesnio, kaip 2 cm skersmens
nuotekų vamzdžio. (A)
Išleidimo žarnos jungtis turi būti 40–80 cm aukštyje virš grindų
arba virš paviršiaus, ant kurio stovi indaplovė.
Prieš prijungdami vandens išleidimo žarną prie praustuvo nuotekų
vamzdžio, išimkite plastikinį kamštį. (B)
Apsauga nuo užliejimo
Kad būtų apsaugota nuo užliejimo, indaplovėje:
– sumontuota speciali sistema, kuri blokuoja vandens tiekimą
esant veikimo sutrikimams arba pratekėjimui įrenginio viduje.
ĮSPĖJIMAS: PAVOJINGA ĮTAMPA!
Jokiu būdu nepjaukite vandens tiekimo žarnos, nes joje yra dalys,
kuriomis teka elektra.
(žr. skyrių Pagalba)
.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Elektros jungtis
Prieš įstatydami kištuką į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad:
• lizdas yra įžemintas
ir atitinka galiojančius reikalavimus;
• lizdas gali atlaikyti didžiausią įrenginio apkrovą, kuri yra
nurodyta duomenų lentelėje, pritvirtintoje durelių vidinėje
pusėje
(žr. skyrių Įrenginio aprašymas);
• maitinimo tinklo įtampa atitinka intervalą, nurodytą duomenų
lentelėje, pritvirtintoje durelių vidinėje pusėje;
• lizdas atitinka įrenginio kištuką. Jeigu taip nėra, paprašykite
įgaliotojo specialisto pakeisti kištuką (
Nenaudokite ilgintuvų arba kelių lizdų.
Laidas neturi būti sulenktas arba suspaustas.
Kad būtų išvengta galimų pavojų esant sugadintam maitinimo
laidui, leiskite jį pakeisti gamintojui arba jo įgaliotajam techninės
(žr. skyrių Pagalba).
priežiūros centrui
Jeigu nebuvo laikomasi reikalavimų, įmonė neatsako už bet
kokį nelaimingą įvykį.
Pastatymas ir lygiavimas
1. Indaplovę pastatykite ant lygių, tvirtų grindų. Jeigu grindys
yra nelygios, priekines įrenginio kojeles galima reguliuoti, kol
pasieksite horizontalią padėtį. Jeigu įrenginys išlygintas tinkamai,
jis yra daug stabilesnis, sumažėja judėjimo arba vibracijų bei
triukšmo atsiradimo tikimybė.
2. Prieš įleisdami indaplovę, priklijuokite permatomą juostelę po
medine lentyna, kad apsaugotumėte ją nuo galinčio susidaryti
kondensato.
3. Indaplovę įstatykite taip, kad jos sienelės arba galinis skydelis
liestųsi su gretimomis spintelėmis arba siena. Šis įrenginys taip
pat gali būti įleistas po darbastaliu
4. Norėdami sureguliuoti galinių kojelių aukštį, veržliarakčiu (angos
plotis yra 8 mm) pasukite šešiakampę įvorę, esančią priekinės
apatinės dalies viduryje. Pasukite veržliaraktį pagal laikrodžio
rodyklę, kad padidintumėte aukštį, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad jį
(žr. kartu su dokumentacija pateiktą įmontavimo
sumažintumėte
instrukcijų lapą).
žr. skyrių Pagalba
).
(žr. surinkimo instrukcijų lapą)
.
47
LT

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347