Download Print this page

Valyta Druska Ir Plovimo Priemonės - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Valyta druska ir
skalavimo priemonė
Naudokite tik produktus, kurie yra specialiai sukurti naudoti
LT
indaplovėse. Nenaudokite valgomosios arba pramoninės druskos.
(vadovaukitės ant pakuotės pateiktomis instrukcijomis).
Jeigu naudojate daugiafunkcį produktą, rekomenduojame
bet kuriuo atveju įpilti druskos, dažniausiai tais atvejais, kai
vanduo yra kietas arba labai kietas (vadovaukitės ant pakuotės
pateiktomis instrukcijomis).
Jeigu nepilate druskos arba skalavimo pagalbinių priemonių,
degs žemo druskos lygio ir žemo pagalbinės skalavimo priemonės
lygio indikatoriai.
Valytos druskos matavimas
Naudodami druską apsaugosite indus ir įrenginio pagrindinius
komponentus nuo KALKIŲ NUOSĖDŲ susidarymo.
• Labai svarbu užtikrinti, kad druskos dozatorius niekada nebūtų
tuščias.
• Labai svarbu nustatyti vandens kietumą.
Druskos dozatorius yra apatinėje indaplovės dalyje
Aprašymas)
. Dozatoriaus pildymas:
• kai prietaisų skydelyje užsidega žemo lygio plovimo priemonės
lygio indikatorius;
• vertę žr. vandens kietumo lentelėje.
4. Ištraukite piltuvėlį ir nuvalykite druskos likučius nuo angos; dangtelį
nuplaukite tekančiu vandeniu ir užsukite.
Šią procedūrą rekomenduojama atlikti kiekvieną kartą pilant druską
į talpyklą.
Įsitikinkite, kad tvirtai prisuktas dangtelis, ir valymo priemonė nepateks
į talpyklą plovimo ciklo metu (tai gali nepataisomai sugadinti vandens
minkštinimo prietaisą).
Kai reikia įpilti druskos, rekomenduojame atlikti procedūrą prieš
pradedant plovimo ciklą.
Vandens kietumo nustatymas
Tinkamam vandens minkštinimo prietaiso veikimui užtikrinti būtina
kietumą parinkti remiantis jūsų namuose tiekiamo vandens kietumu.
Šios informacijos teiraukitės savo tiekėjo. Gamykliniai nustatymai skirti
vidutinio kietumo vandeniui.
• Indaplovę įjunkite naudodami įjungimo / išjungimo mygtuką.
• Ją išjunkite naudodami įjungimo / išjungimo mygtuką.
• Laikykite nuspaustą mygtuką P 5 sekundes, kol išgirsite pyptelėjimą.
• Ją įjunkite naudodami įjungimo / išjungimo mygtuką
• Mirksi esamo pasirinkto lygio numeris ir druskos indikacinė lemputė.
• Paspauskite mygtuką P, kad pasirinktumėte norimą kietumo lygį
(žr. kietumo lentelę).
• Ją išjunkite naudodami įjungimo / išjungimo mygtuką.
• Nustatymas baigtas!
50
1. Išimkite apatinį stalčių ir atsukite talpyklos
dangtelį (prieš laikrodžio rodyklę).
2. Veiksmai atliekami tik pirmą kartą:
dozatorių vandeniu pripildykite iki kraštų.
(kaip parodyta
3. Įstatykite piltuvėlį
iliustracijoje)
ir pripildykite druskos talpyklą
iki viršaus (apie 1 kg); nėra nieko neįprasto,
jeigu išsilies nedidelis kiekis vandens.
Vandens kietumo lentelė
lygis
°dH
1
0–6
2
6–11
3
12–17
4
17–34
5
34–50
Vertėms nuo 0 °f iki 10 °f nerekomenduojame naudoti druskos.
Pasirinkus 5 lygį gali pailgėti ciklo trukmė.
(°dH = kietumas matuojamas vokiškais laipsniais – °f = kietumas
matuojamas prancūziškais laipsniais – mmol/l = milimoliai litre)
Pagalbinės skalavimo priemonės kiekio
matavimas
Pagalbinė skalavimo priemonė padeda indams greičiau IŠDŽIŪTI.
Pagalbinės skalavimo priemonės pildymas:
(žr. skyrių
• kai prietaisų skydelyje arba ekrane užsidega žemo pagalbinės
skalavimo priemonės lygio indikatorius
• kai juodas optinis indikatorius „E" ant dozatoriaus durelių pasidaro
permatomas.
NIEKADA nepilkite pagalbinės skalbimo priemonės tiesiai į indą.
Pagalbinės skalavimo priemonės kiekio reguliavimas
Jeigu nesate patenkinti džiovinimo rezultatais, galite reguliuoti
naudojamos pagalbinės skalavimo priemonės kiekį. Pasukite
reguliatorių „F". Atsižvelgiat į indaplovės modelį, aukščiausias
pasirenkamas lygis yra 4. Gamyklinės nuostatos skirtos vidutiniam
lygiui.
• Jeigu ant indų matote melsvus gabalėlius, pasirinkite žemą skaičių
(1–2).
• Jeigu ant indų yra vandens lašeliai arba kalkių nuosėdos, pasirinkite
aukštesnį skaičių (3–4).
Vidutinis atskiras druskos
dozatorius su 1 plovimo
ciklu per dieną
°fH
mmol/l
mėnesiai
0–10
0–1
7 mėnesiai
11–20
1,1–2
5 mėnesiai
21–30
2,1–3
3 mėnesiai
31–60
3,1–6
2 mėnesiai
61–90
6,1– 9
2/3 savaitės
;
1. Atidarykite dozatorių sukdami
dangtelį „G" prieš laikrodžio rodyklę.
2. Įpilkite pagalbinės skalavimo
priemonės, stenkitės neperpildyti.
Jeigu taip atsitiko, nedelsiant
pašalinkite išsiliejusią medžiagą sausu
audiniu.
3. Užsukite dangtelį.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347