Whirlpool ADG 271 Operating Manual page 26

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Przed pierwszym użyciem
PL
Po zainstalowaniu, należy zdjąć elementy ochronne z koszy
oraz gumki przytrzymujące kosz górny (jeśli je zastosowano).
Ustawienia zmiękczacza wody
Przed włączeniem pierwszego mycia, należy ustawić sto-
pień twardości
wody w sieci wodociągowej. (zob. rozdział
Płyn nabłyszczający i sól ochronna).
Pierwsze napełnienia zbiornika zmiękczacza należy wyko-
nać przy użyciu wody, a następnie wsypać około 1 kg soli;
przelanie się wody jest normalnym zjawiskiem.
Natychmiast po napełnieniu zbiornika należy włączyć cykl
mycia.
Stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek.
Po wsypaniu soli kontrolka BRAK SOLI zgaśnie.
Nienapełnienie pojemnika soli może doprowadzić do
uszkodzenia zmiękczacza wody i elementu grzewczego.
Dane tecniczne
Wymiary
Pojemność
Ciśnienie wody
zasilania
Napięcie zasilania
elektrycznego
Całkowita moc
pochłaniania
Bezpiecznik topikowy
26
szerokość 44,5 cm.
wysokość 82 cm.
głębokość 55 cm.
10 nakryć standardowych
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Patrz tabliczka danych
technicznych
Patrz tabliczka danych
technicznych
Patrz tabliczka danych
technicznych
Niniejsze urządzenie zostało
wyprodukowane zgodnie z
natępującymi dyrektywami
unijnymi:
-93/68/EEC (CE Marking)
-2006/95/EC (Low Voltage)
-2004/108/EC (Electromagnetic
Compatibility)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-2010/30/EC (Energy Labelling)
-2011/65/EC (RoHS)
-2012/19/CE (WEEE)
Maszyna jest wyposażona w systemy akustyczne/tonowe,
które informują o wykonanym poleceniu: włączeniu, końcu
cyklu, itd.
Symbole/lampki kontrolne/diody świetlne obecne na panelu
sterowniczym/wyświetlaczu mogą posiadać różne kolory,
świecić światłem pulsującym lub stałym.
Wyświetlacz wyświetla użyteczne informacje odnoszące
się do rodzaju ustawionego cyklu, fazy mycia/suszenia,
pozostałego czasu, temperatury, itd.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents