Download Print this page

Sól Regeneracyjna I Środek Nabłyszczający - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Sól regenerująca i
środek nabłyszczający
Stosować wyłącznie produkty przeznaczone do zmywarek.
PL
Nie stosować soli jadalnej lub przemysłowej.
(Stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.)
W przypadku stosowania produktu wielofunkcyjnego, zaleca
się mimo to dodanie soli, zwłaszcza gdy woda jest twarda lub
bardzo twarda. (Stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na
opakowaniu).
Gdy nie dodaje się ani soli, ani środka nabłyszczającego,
jest rzeczą normalną, że kontrolki BRAKU SOLI oraz BRAKU
ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO pozostają przez cały czas
włączone.
Wsypywanie soli ochronnej
Stosowanie soli pozwala uniknąć osadzania się KAMIENIA na
naczyniach i elementach funkcjonalnych zmywarki.
• To ważne, aby zbiornik sali nie był nigdy pusty.
• To ważne, aby ustawić stopień twardości wody.
Pojemnik na sól znajduje się w dolnej części zmywarki
i należy go napełnić:
• gdy na panelu zaświeci się kontrolka BRAKU SOLI;
• zob. autonomię w tabeli twardości wody.
1. Wyjąć kosz dolny i odkręcić korek pojemnika,
obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
2. Tylko przy pierwszym użyciu: napełnić
pojemnik solą po samą krawędź.
3. Ustawić lejek
solą po samą krawędź (około 1 kg); przelanie się
niewielkiej ilości wody jest normalnym zjawiskiem.
4. Wyjąć lejek, usunąć resztki soli z krawędzi pojemnika; opłukać
korek pod bieżącą wodą i zakręcić.
Zaleca się wykonywanie tych czynności przy każdym uzupełnianiu
soli.
Dokładnie zamknąć korek, tak aby podczas zmywania środek myjący
nie dostał się do zbiornika (mogłoby to nieodwracalnie uszkodzić
odwapniacz).
Gdy dodanie soli jest konieczne, zaleca się wykonanie tej
czynności przed włączeniem zmywania.
Ustawianie twardości wody
Aby odwapniacz działał prawidłowo, konieczne jest
przeprowadzenie regulacji na podstawie stopnia twardości wody
dostępnej w mieszkaniu. Dane te można uzyskać w administracji
wodociągu. Ustawiona wartość odpowiada średniemu stopniu
twardości.
• Włączyć zmywarkę przyciskiem ON/OFF
• Wyłączyć przyciskiem ON/OFF
• Przytrzymać wciśnięty przycisk P przez 5 sekund, do chwili, gdy
rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
• Włączyć przyciskiem ON/OFF
• Miga numer aktualnie ustawionego poziomu oraz kontrolka soli.
• Nacisnąć przycisk P, aby wybrać żądany stopień twardości (zob.
tabela twardości).
• Wyłączyć przyciskiem ON/OFF
• Ustawianie zakończone!
W przypadku stosowania pastylek wielofunkcyjnych, należy
napełnić pojemnik także solą.
28
(zob. Opis)
(zob. rysunek)
i napełnić zbiornik
Tabela twardości wody
poziom
°dH
°fH
mmol/l
1
0 - 6
0 - 10
0 - 1
2
6 - 11
11 - 20
1,1 - 2
3 12 - 17
21 - 30
2,1 - 3
4 17 - 34
31 - 60
3,1 - 6
5 34 - 50
61 - 90
6,1 - 9
Od 0°f do 10°f zaleca się nie stosować soli.
Przy ustawieniu 5 czas potrzebny na zużycie soli może się wydłużyć.
(°dH = twardość w stopniach niemieckich - °fH = twardość w
stopniach francuskich - mmol/l = milimol/litr)
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Środek nabłyszczający ułatwia suszenie naczyń. Pojemnik na
płyn nabłyszczający należy napełnić:
• gdy na panelu zaświeci się kontrolka BRAKU ŚRODKA
NABŁYSZCZAJĄCEGO
• gdy wskaźnik optyczny znajdujący się na drzwiczkach
pojemnika„E", zmienia kolor z ciemnego na przezroczysty.
1. Otworzyć pojemnik, przekręcając
korek „G" w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
2. Wlać płyn nabłyszczający, tak
aby nie dopuścić do jego przelania.
Jeśli do tego dojdzie, natychmiast
wytrzeć suchą ściereczką.
3. Zakręcić z powrotem korek.
Nie należy NIGDY wlewać środka nabłyszczającego
bezpośrednio do wnętrza komory zmywania.
Regulacja ilości środka nabłyszczającego
Gdy wyniki suszenia nie są zadowalające, można wyregulować
ilość środka nabłyszczającego. Obrócić regulator „F". W
zależności od modelu zmywarki, możliwe jest ustawienie
maksymalnie 4 poziomów. Ustawiona wartość odpowiada
poziomowi średniemu.
• jeśli na naczyniach widoczne są niebieskawe zacieki, należy
ustawić niższe numery (1-2).
• jeśli na naczyniach widoczne są krople wody lub osadza się
kamień, należy ustawić wyższe numery (3-4).
Autonomia średnia
pojemnik soli przy 1
myciu dziennie
miesiące
7 miesięcy
5 miesięcy
3 miesiące
2 miesiące
2-3 tygodnie

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347