Speciālie Mazgāšanas Cikli Un Opcijas - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Speciālie mazgāšanas
cikli un opcijas
Piezīmes:
LV
izmantojot ciklus "ātrs" un ievērojot norādītos vietas iestatījumu
numurus, var sasniegt optimālus rezultātus.
Lai vēl vairāk samazinātu patēriņu, palaidiet trauku mazgājamo mašīnu
tikai tad, kad tā ir pilna.
Piezīme testa laboratorijām: informāciju par salīdzinošiem EN
testēšanas apstākļiem, lūdzu, sūtiet e-pastu uz šo adresi: contact@
whirlpool.com
Mazgāšanas opcijas
Ja opcija nav saderīga ar atlasīto mazgāšanas ciklu (skatiet
mazgāšanas ciklu tabulu), 3 reizes ātri iemirgojas atbilstošā
gaismas diode un atskan pīkstiens.
Sākšanas aizkaves opcija (Start Delay)
Mazgāšanas cikla sākšanu var aizkavēt uz laiku no 1 līdz
12 stundām.
1. Nospiediet pogu SĀKŠANAS AIZKAVE: ik reizi, nospiežot pogu,
displejā parādās atbilstošs simbols; pieaug laiks (1  h, 2  h u.t.t.,
maksimums 12 h) no atlasītā mazgāšanas cikla sākuma.
2. Atlasiet ciklu un aizveriet durvis: taimeris sāks laika atskaiti;
3. Kad laiks ir pagājis, indikators nodziest un sākas mazgāšanas
cikls.
Lai pielāgotu aizkaves laiku un atlasītu īsāku laika periodu,
nospiediet pogu AIZTURES SĀKŠANA. Lai to atceltu, atkārtoti
nospiediet pogu, līdz nodziest atlasītais aizkavētās sākšanas
indikators. Tūlīt pēc durvju aizvēršanas mazgāšanas cikls sākas
automātiski.
Sākšanas aizkaves funkciju nevar iestatīt, ja mazgāšanas
cikls ir sācies.
66
Tablešu opcija (Tab)
Ar šo opciju tiek optimizēti mazgāšanas un žāvēšanas
rezultāti.
Izmantojot daudzfunkcionālās tabletes, nospiediet pogu TABLETE;
iedegsies atbilstošais simbols. Ja poga tiek nospiesta atkal, opcijas
atlase tiek noņemta.
Izmantojot opciju "Tablete", mazgāšanas cikls pagarinās.
Pusslodzes opcija (Half Load)
Ja nav daudz mazgājamu trauku, var izmantot
pusslodzes ciklu, lai taupītu ūdeni, elektrību un
mazgāšanas līdzekli. Atlasiet mazgāšanas ciklu un nospiediet pogu
PUSSLODZE; iedegas indikators.
Nospiediet pogu PUSSLODZE, lai noņemtu šīs opcijas atlasi.
Atcerieties uz pusi samazināt mazgāšanas līdzekļa apjomu.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents