Ierīces Apraksts - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ierīces apraksts
Kopskats
LV
Vadības panelis
Mazgāšanas cikla
atlasīšanas poga
Ieslēgšanas-izslēgšanas/
atiestatīšanas poga un
indikatora gaismiņa
Indikatora MAZ SKALOŠANAS
LĪDZEKĻA gaismiņa
Mazgāšanas cikla numurs
60
Indikatora MAZ SĀLS gaismiņa
un Sākšanas aizkaves
Sākšanas aizkaves
laika indikators
opcijas indikators
1.
Augšējais statīvs
2.
Augšējā smidzināšanas svira
3.
Nolaižamie nodalījumi
4.
Statīva augstuma regulētājs
5.
Apakšējais statīvs
6.
Apakšējā smidzināšanas svira
7.
Piederumu grozs
8.
Mazgāšanas filtrs
9.
Sāls dozators
10.
Mazgāšanas līdzekļa un skalošanas līdzekļa
dozatori
11.
Datu plāksnīte
12.
Vadības panelis
Sākt aizkavi Opcijas poga
Tablešu opcijas poga
un indikators (Tab)
Pusslodzes opcijas poga
Pusslodzes opcijas indikators

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents