Download Print this page

Instalacja - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Instalacja

W przypadku przenoszenia należy trzymać urządzenie w
pozycji pionowej; w razie konieczności przechylić je do tyłu.
Połączenia hydrauliczne
Przystosowanie instalacji hydraulicznej powinno być
dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Wąż doprowadzający i odprowadzający wodę można skiero-
wać na prawo lub na lewo, aby umożliwić optymalną instalację.
Przewody rurowe nie mogą być zagięte ani przygniecione
przez zmywarkę.
Podłączenie węża doprowadzającego wodę
• Do zaworu wody z gwintem 3/4" GAS zimnej lub ciepłej
(max. 60°C).
• Odkręcić wodę i pozwolić płynąć aż stanie się przejrzysta.
• Przykręcić dobrze wąż doprowadzający wodę i odkręcić
kurek.
Jeśli wąż doprowadzający okaże się za krótki, zwrócić się
do specjalistycznego sklepu lub wykwalifikowanego technika
(zob. Serwis)
.
Ciśnienie wody powinno mieścić się w zakresie wartości
podanych w tabeli danych technicznych, w przeciwnym
przypadku zmywarka może pracować nieprawidłowo.
Należy zwrócić uwagę, aby na przewodzie nie tworzyły
się zgięcia ani zwężenia.
Podłączenie węża odprowadzającego wodę
Podłączyć przewód odprowadzający do przewodu
kanalizacyjnego o średnicy minimum 2 cm. (A)
Złącze przewodu odprowadzającego musi znajdować się na
wysokości od 40 do 80 cm od podłogi lub podłoża, na którym
umieszczono zmywarkę.
Przed podłączeniem przewodu odprowadzającego wodę do
syfonu zlewozmywaka, należy usunąć plastikową zatyczkę
(B).
Zabezpieczenie przed zalaniem
Aby zagwarantować, że nie dojdzie do zalania, zmywarka:
- posiada system przerywający dopływ wody w przypadku
wystąpienia anomalii lub wydostawania się wody ze środka.
UWAGA: NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE!
Węża doprowadzającego wodę nie można w żadnym wypadku
przecinać, gdyż zawiera części pod napięciem.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy się upewnić, czy:
• gniazdko ma uziemienie
przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej
mocy urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej
umieszczonej na drzwiach wewnętrznych
(zob. Opis zmywarki);
• napięcie zasilania zawiera się w przedziale wartości
podanych na tabliczce znamionowej umieszczonej na
drzwiach wewnętrznych;
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W
przeciwnym wypadku zwrócić się do wykwalifikowanego
technika o wymianę wtyczki
przedłużaczy ani rozgałęziaczy.
Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilana
elektrycznego oraz gniazdko elektryczne powinny być łatwo
dostępne.
Przewód nie powinien być powyginany ani przygnieciony.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać
wymieniony przez producenta lub jego serwis techniczny, aby
uniknąć wszelkiego ryzyka.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku nieprzestrzegania tych zasad.
Ustawienie i wypoziomowanie
1. Postawić zmywarkę na równym i twardym podłożu.
Skompensować nierówności odkręcając lub dokręcając
przednie nóżki, aż urządzenie znajdzie się w pozycji poziomej.
Dokładne wypoziomowanie zapewnia stabilność i zapobiega
drganiom i hałasom.
MAX 80 cm
2. Po zamontowaniu zmywarki otworzyć drzwiczki i przykleić
MIN 40 cm
przezroczysty pasek samoprzylepny pod blatem drewnianym
w celu jego ochrony przed ewentualnymi skroplinami.
3. Ustawić zmywarkę, przysuwając jej boki lub tył do
sąsiadujących mebli lub do ściany. Urządzenie można również
wbudować pod blatem kuchennym
4. Aby wyregulować wysokość tylnej nóżki, należy przekręcić
sześciokątną tuleję w kolorze czerwonym, znajdującą się w
dolnej, przedniej, środkowej części zmywarki za pomocą
klucza sześciokątnego 8 mm, obracając ją w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć wysokość, a w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją
(patrz ulotka z instrukcjami dotyczącymi zabudowy
zmniejszyć.
załączona do dokumentacji)
i jest zgodne z obowiązującymi
(zob. Serwis)
; nie używać
(zob. Serwis)
(zob. Karta montażu)
PL
.
25

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347