Paigaldamine - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Paigaldamine

Kui peate nõudepesumasina paigalduskohast eemale
ET
liigutama, hoidke seda püstises asendis. Äärmise vajaduse
korral võib nõudepesumasina kallutada selle tagaküljele.
Veevarustusega ühendamine
Nõudepesumasina võib veevarustusega ühendada ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Olenevalt paigaldustingimustest võib vee sisselaske- ja välja-
laskevoolikud paigutada paremale või vasakule.
Jälgige, et nõudepesumasin ei painuta voolikuid ega suru
neid kokku.
Vee sisselaskevooliku ühendamine
• Ühendage külma või sooja vee ühenduspunkti, millel on
keere 3/4" (kuni 60 °C).
• Laske veel joosta, kuni vesi on täiesti puhas.
• Keerakse sisselaskevoolik tugevalt kinni ja keerake kraan
kinni.
Kui sisselaskevoolik ei ole piisavalt pikk, pöörduge
spetsialiseeritud kaupluse või volitatud tehniku poole
"Tehniline tugi")
.
Vee surve väärtus peab jääma tehniliste andmete tabelis
toodud väärtuste vahemikku. Vastasel juhul ei pruugi
nõudepesumasin korralikult töötada.
Veenduge, et voolik ei ole paindes ega kokku surutud.
Vee väljalaskevooliku ühendamine
Ühendage väljalaskevoolik äravoolutoruga, mille läbimõõt on
vähemalt 2 cm (A).
Väljalaskevooliku ühendus peab olema 40-80 cm kõrgusel
põrandapinnast või pinnast, millele nõudepesumasin toetub.
Enne vee väljalaskevooliku ühendamist valamu äravoolutoruga
eemaldage plastist kork (B).
Üleujutusevastane kaitse
Üleujutuste vältimiseks on nõudepesumasin:
- varustatud spetsiaalse süsteemiga, mis katkestab
veevarustuse, kui seadmes tekib talitlushäire või seadmest
hakkab vett välja lekkima.
HOIATUS: OHTLIK PINGE!
Mitte mingil juhul ei tohi vee sisselaskevoolikut lõigata, sest
see sisaldab pingestatud elektriosi.
36
Elektriühendus
Enne kui panete pistiku seinakontakti veenduge, et:
• seinakontakt on maandatud
eeskirjadele;
• seinakontakt talub nõudepesumasina maksimumkoormust,
mis on näidatud andmeplaadil (ukse siseküljel)
(vt osa "Seadme kirjeldus");
• elektritoite pinge jääb ukse siseküljel oleval andmeplaadil
näidatud väärtuste piiresse;
• seinakontakt sobib nõudepesumasina pistikuga. Vastasel
juhul pöörduge volitatud tehniku poole, kes vahetab pistiku
vt "Tehniline tugi"
välja (
ega harupesasid.
Toitekaabel ei tohi olla paindes ega kokku surutud.
Ohu vältimiseks võib kahjustunud toitekaabli vahetada
ainult tootja või tootja volitatud hoolduskeskus.
tugi")
Tootja ei vastuta nende nõuete eiramisest tuleneda võivate
õnnetuste eest.
Paigaldamine ja loodimine
(vt
1. Pange nõudepesumasin tasasele ja tugevale põrandale. Kui
põrand on ebatasane, reguleerige seadme eesmisi tugijalgu
nii, et nõudepesumasin on täiesti horisontaalselt. Õieti looditud
nõudepesumasin on stabiilsem ja on vähem tõenäoline, et see
hakkab töötamise ajal liikuma või vibratsiooni ja müra tekitama.
2. Enne nõudepesumasina integreerimist, katke puidust riiuli
alumine pool läbipaistva kleepribaga, mis kaitseb mööblit
võimaliku kondensaadi eest.
3. Pange nõudepesumasin nii, et selle küljed või tagapaneel on
vastu külgnevaid kappe või seina. Selle nõudepesumasina võib
paigutada ka üksiku tööpinna alla
4. Seadme tagumiste tugijalgade reguleerimiseks on
nõudepesumasina esikülje alumise poole keskel punane
kuusnurkpuks. Tugijalgade pikendamiseks keerake seda 8 mm
MAX 80 cm
kuuskantvõtme abil päripäeva ja lühendamiseks vastupäeva.
(vt nendele juhistele lisatud integreerimisjuhiseid)
MIN 40 cm
ja vastab kehtivatele
). Ärge kasutage pikendusjuhtmeid
(vt "Tehniline
(vt eraldi paigaldusjuhiseid)
.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Whirlpool ADG 271

Table of Contents