Download Print this page

Hooldus Ja Korrashoid - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Hooldus ja korrashoid

Filtrite puhastamine
Filtrisõlm koosneb kolmest filtrist, mis eemaldavad toidujäätmeid
pesuveest ja tsirkuleerivad seejärel uuesti vett. Parimate
tulemuste saavutamiseks tuleb neid puhastada.
Puhastage filtreid regulaarselt.
Nõudepesumasinat ei tohi kasutada ilma filtriteta või kui filter
on lahti.
• Pärast mitut pesutsüklit kontrollige filtrisõlm üle ja vajadusel
puhastage hoolikalt voolava vee all, kasutades selleks
mittemetalset harjakest ja järgides allpooltoodud juhiseid.
1. Keerake silindrilist filtrit C vastupäeva ja tõmmake see välja
(joonis 1).
2. Eemaldage ümar filter B, vajutades kergelt selle külgedele
(joonis 2).
3. Libistage roostevabast terasest plaatfilter A välja.
4. Kontrollige vesilukku ja vajadusel puhastage see toidujäätmetest.
ÄRGE KUNAGI EEMALDAGE veepumba kaitset
(joonis 4).
Pärast filtrite puhastamist pange filtrisõlm tagasi ja kinnitage see
korralikult oma kohale. Ainult nii on tagatud nõudepesumasina
tõhus talitlus.
Kui te nõudepesumasinat pikema aja
jooksul ei kasuta
• Lahutage nõudepesumasin vooluvõrgust ja keerake veekraan
kinni.
• Jätke nõudepesumasina uks paokile.
• Kui soovite seadet uuesti kasutama hakata, käivitage
nõudepesumasin tühjalt.
ET
(joonis 3).
(must osa)
45

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

  Related Content for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347