Download Print this page

Techninė Priežiūra Ir Aptarnavimas - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Techninė priežiūra
ir aptarnavimas
LT
56
Filtrų valymas
Filtro konstrukciją sudaro trys filtrai, kurie sulaiko plovimo vandenyje
esančias maisto nuosėdas, tada vanduo naudojamas pakartotinai.
Jeigu norite užtikrinti geriausius rezultatus kiekvieno plovimo metu,
turite valyti filtrus.
Reguliariai valykite filtrus.
Indaplovė neturi būti naudojama be filtro arba kai filtras nėra
įstatytas tinkamai.
• Po kelių plovimų patikrinkite filtrą ir, jeigu reikia, kruopščiai jį
išplaukite tekančiu vandeniu, naudodami nemetalinį šepetį ir
vadovaudamiesi žemiau pateikiamomis instrukcijomis:
1. Cilindrinį filtrą C pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite
2. Nuimkite viršutinę dalį B šiek tiek paspausdami auseles
3. Ištraukite nerūdijančiojo plieno filtro plokštelę A.
4. Patikrinkite gaudyklę ir pašalinkite maisto nuosėdas. NIEKADA
NEIŠIMKTE plovimo ciklo siurblio apsaugos
Išvalę, tinkamai atgal įstatykite filtro konstrukciją; tai būtina norint
užtikrinti efektyvų indaplovės veikimą.
Jeigu įrenginys nebus naudojamas ilgesnį
laiką
• Atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo tinklo ir užsukite
vandens tiekimo čiaupą.
• Palikite įrenginio dureles atidarytas.
• Kai grįšite, paleiskite plovimo ciklą esant tuščiai indaplovei.
(1 pav.).
(2 pav.);
(3 pav.).
(juoda dalis) (4 pav.).

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347