Download Print this page

Karta Produktu; Tootekirjeldus - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
PL

Karta produktu

Karta produktu
Marka
Nazwa modelu
Pojemność znamionowa, wyrażona liczbą standardowych kompletów naczyń (1)
Klasa efektywności energetycznej, skla od A+++ (niskie zużycie) do D (wysokie zużycie)
Zużycie energii w kWh rocznie (2)
Zużycie energii w standardowym cyklu zmywania w kWh
Zużycie energii w trybie wyłączenia W
Zużycie energii w trybie czuwania W
Roczne zużycie wody w litrach rocznie (3)
Klasa efektywności suszenia, skala od G (minimalna efektywność) do A (maksymalna efektywność)
Czas programu dla standardowego cyklu zmywania w minutach
Czas trwania trybu czuwania w minutach
Poziom emitowanego hałasu w dB(A) re1 pW
Model do zabudowy
Uwagi
1) Informacja, że cykl jest odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych oraz że jest najbardziej efektywnym
programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej; Standardowy cykl zmywania odpowiada
cyklowi Eco.
2) Na podstawie 280 standardowych cykli zmywania, przy użyciu zimnej wody, oraz w trybie niskiego zużycia energii. Rzeczywiste
zużycie energii zależy od sposobu użycia urządzenia.
3) Na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użycia urządzenia.

Tootekirjeldus

ET
Tootekirjeldus
Tarnija nimi või kaubamärk
Tarnija mudelitähis
Nimivõimsus standardse asukoha seadistuses (1)
Energiatõhususe klass skaalal A+++ (suurim energiatõhusus) kuni D (väikseim energiatõhusus)
Aastane energiatarve kWh (2)
Standardse puhastustsükli energiatarve kWh
Standardse tsükli väljalülitatud režiimi energiatarve kWh
Standardse tsükli sisselülitatud režiimi energiatarve kWh
Aastane veetarve liitrites (3)
Kuivatustõhususe klass skaalal A (suurim energiatõhusus) kuni G (väikseim energiatõhusus)
Standardse puhastustsükli programmi kestus minutites
Sisselülitatud režiimi kestus minutites
Õhumüra tase dB(A) Re 1 pW
Sisseehitatav mudel
1) Sildi ja kaardi andmed kehtivad standardse puhastustsükli korral. See programm sobib tavaliselt määrdunud lauanõude
puhastamiseks ning on energia- ja veekulu seisukohast kõige tõhusam.
2) Põhineb 280 standardsel külmaveetäite ja väikese võimsusrežiimiga puhastustsüklil. Tegelik energiatarve oleneb seadme
kasutusviisist.
3) Põhineb 280 standardsel puhastustsüklil. Tegelik energiatarve oleneb seadme kasutusviisist.
12
WHIRLPOOL
ADG 271
10
A+
237
0.83
0.5
5.0
2800
A
180
12
49
Tak
WHIRLPOOL
ADG 271
10
A+
237
0.83
0.5
5.0
2800
A
180
12
49
Jah

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347