Specialūs Plovimo Ciklai Ir Parinktys - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Specialūs plovimo
ciklai ir parinktys
Pastabos:
Naudojant - greitą („Rapid") minučių ciklą optimalus veikimo lygis
pasiekiamas plaunant nurodytą indų komplektų skaičių.
Norėdami sumažinti sąnaudas, naudokite indaplovę tik kai ji bus
visiškai pripildyta neplautais indais.
Pastaba bandymų laboratorijoms: dėl informacijos apie
lyginamuosius Europos standartus rašykite adresu: contact@
whirlpool.com
Plovimo parinktys
Jei parinktis nesuderinama su pasirinktu plovimo ciklu (žr.
plovimo ciklų lentelę), atitinkamas šviesos diodas greitai
mirksi 3 kartus ir bus girdimas garsinis signalas.
Atidėjimo paleidimo parinktis (Start Delay)
Plovimo ciklo pradžia gali būti atidėta 1–12 valandų.
1. Paspauskite PRADĖTI ATIDĖJIMĄ mygtuką: ekrane
bus rodomas atitinkamas simbolis; kiekvieną kartą paspaudus
mygtuką, pasirinkto plovimo atidėjimo laikas (1 val., 2 val. ir t. t.
iki 12 val.) padidėja.
2. Pasirinkite ciklą ir uždarykite dureles: laikmatis pradės atgalinį
skaičiavimą.
3. Pasibaigus laikui, indikacinė lemputė užges ir prasidės plovimo
ciklas.
Norėdami pakeisti atidėjimo laiką ir pasirinkti trumpesnį laikotarpį,
paspauskite PRADĖTI ATIDĖJIMĄ mygtuką. Norėdami atšaukti šią
parinktį, spaudinėkite mygtuką, kol išsijungs plovimo atidėjimo
indikatoriaus lemputė. Plovimo ciklas prasidės automatiškai, kai
tik uždarysite dureles.
Jeigu yra prasidėjęs plovimo ciklas, atidėjimo pradėjimo
funkcija negali būti nustatyta.
Tabletės parinktis (Tab)
Ši parinktis optimizuoja plovimo ir džiovinimo rezultatus.
Kai naudojate daugiafunkces tabletes, paspauskite mygtuką
TABLETĖ; užsidegs atitinkamas simbolis. Jeigu mygtukas
paspaudžiamas dar kartą, parinktis atšaukiama.
Tabletės parinktis pailgina plovimo ciklą.
Pusės indų kiekio parinktis (Half Load)
Jeigu nėra daug indų, kuriuos reikia išplauti, galite
naudoti pusės indų kiekio ciklą, kad taupytumėte
vandenį, elektrą ir ploviklį. Pasirinkite plovimo ciklą ir paspauskite
PUSĖS INDŲ KIEKIO mygtuką: užsidegs indikatoriaus lemputė.
Norėdami atšaukti šią parinktį, paspauskite PUSĖS INDŲ KIEKIO
mygtuką
Nepamirškite per pusę sumažinti ploviklio kiekį.
LT
55

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents