Download Print this page

Pesuvahendi Ja Nõudepesumasina Kasutamine - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Pesuvahendi ja
nõudepesumasina kasutamine
Pesuvahendi doseerimine
ET
Hea pesutulemus sõltub kasutatava pesuvahendi õigest
kogusest. Ettenähtud koguse suurendamine ei taga
tõhusamat pesu, vaid suurendab keskkonna saastamist.
Kohandage pesuvahendi kogus vastavalt määrdumisastmele.
Kui nõud on normaalselt määrdunud, kasutage umbes 25
g pulberpesuvahendit või 25 ml vedelat pesuvahendit. Kui
kasutate tablette, piisab ühest tabletist.
Kui nõud on ainult kergelt määrdunud või loputasite
nõud enne nõudepesumasinasse panemist, vähendage
pesuvahendi kogust.
Heade tulemuste saavutamiseks järgige pesuvahendi
pakendil olevaid juhiseid.
Lisateabe saamiseks pöörduge pesuvahendi tootja poole.
Pesuvahendidosaatori avamiseks vajutage nupule D ja valage
pesuvahend vastavalt pesutsüklite tabelis toodud kogusele:
• pulber või vedelik: lahtrid A (pesutsükli pesuvahend) ja B
(eelpesu pesuvahend);
Pesuvahendidosaator avaneb õigel ajal vastavalt pesutsüklile.
Kui kasutate universaalset pesuvahendit, soovitame kasutada
TABLETTE, sest need kohandavad pesutsükli nii, et alati on
tagatud parimad pesu- ja kuivatustulemused.
Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinates
kasutamiseks mõeldud pesuvahendit.
ÄRGE KASUTAGE nõudepesuvedelikke.
Kui pesuvahendi kogus on liiga suur, võivad tekkida
vahujäägid, mis jäävad nõudepesumasinasse ka pärast
tsükli lõppemist.
Parimate pesemis- ja kuivatamistulemuste saavutamiseks
tuleb kasutada koos pesuvahendit, vedelat loputusvahendit
ja rafineeritud soola.
Soovitame mitte kasutada pesuvahendeid, mis
sisaldavad fosfaati või kloori, sest need on keskkonnale
kahjulikud.
42
• tableti kujul pesuvahend: kui tsüklis
on vaja kasutada ühte tabletti,
pange see lahtrisse A ja sulgege
kaas C; kui on vaja kahte, pange
teine tablett nõudepesumasina
põhja.
P u h a s t a g e p a a g i s e r v a d
pesuvahendijääkidest ja sulgege
kaas C (kuulete klõpsatust).
Nõudepesumasina käivitamine
1. Avage uks ja vajutage SISSE/VÄLJA nupule.
2. Valage dosaatorisse sobiv kogus pesuvahendit. (vt
"Pesuvahend").
3. Täitke restid ( vt "Restide täitmine" ).
4. Valige pesutsükkel vastavalt nõude tüübile ja määrdumisastmele
(vt Pesutsüklite tabel) vajutades selleks nupule P.
5. Pesutsükli käivitamiseks sulgege uks.
6. Pesutsükli lõppemisest annab märku helisignaal ja
valitud pesutsükli märgutuli hakkab vilkuma. Avage uks ja
nõudepesumasina välja lülitamiseks vajutage nupule SISSE/
VÄLJA.
7. Põletustrauma vältimiseks oodake mõni minut enne nõude
väljavõtmist. Tühjendage restid, alustades alt.
Elektrikulu vähendamiseks lülitub nõudepesumasin
automaatselt välja, kui sellel ei ole pikema aja jooksul tehtud
ühtegi toimingut.
Kui nõud on ainult kergelt määrdunud või loputasite nõud enne
nõudepesumasinasse panemist, vähendage pesuvahendi kogust.
Käimasoleva pesutsükli muutmine
Kui tegite pesutsükli valimisel vea, saate tsüklit muuta, kui see on
just käivitunud. Selleks lülitage nõudepesumasin välja, vajutades
SISSE-/VÄLJA nupule ja hoides seda all, kuni nõudepesumasin
lülitub välja. Seadme sisse lülitamiseks vajutage uuesti SISSE/
VÄLJA nupule ja valige uus pesutsükkel ja soovitud funktsioonid.
Nõudepesumasina käivitamiseks pange selle uks kinni.
Nõude lisamine
Ilma seadet välja lülitamata avage uks (NB! olge ettevaatlik,
sest seadmest võib auru välja paiskuda) ja pange nõud
nõudepesumasinasse. Sulgege uks ja tsükkel käivitub kohast,
kus see pooleli jäi.
Juhuslikud katkestused
Tsükkel peatub, kui avate pesutsükli ajal nõudepesumasina
ukse või voolukatkestuse korral. Ukse sulgemisel või elektritoite
taastumisel jätkub tsükkel kohast, kus see katkes.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

  Related Content for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347