Download  Print this page

Dell 5310n - Workgroup Laser Printer B/W Service Manual Page 14

Service manual.
Hide thumbs
   
1
2
Table of Contents
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

Advertisement

Laser-notis
Denna skrivare är i USA certifierad att motsvara kraven i DHHS 21 CFR, underparagraf J för laserprodukter av
Klass I (1). I andra länder uppfyller skrivaren kraven för laserprodukter av Klass I enligt kraven i IEC 60825-1.
Laserprodukter i Klass I anses ej hälsovådliga. Skrivaren har en inbyggd laser av Klass IIIb (3b) som består av
en laserenhet av gallium-arsenid på 5 milliwatt som arbetar i våglängdsområdet 770-795 nanometer.
Lasersystemet och skrivaren är utformade så att det aldrig finns risk för att någon person utsätts för
laserstrålning över Klass I-nivå vid normal användning, underhåll som utförs av användaren eller annan
föreskriven serviceåtgärd.
Laser-melding
Skriveren er godkjent i USA etter kravene i DHHS 21 CFR, underkapittel J, for klasse I (1) laserprodukter, og er
i andre land godkjent som et Klasse I-laserprodukt i samsvar med kravene i IEC 60825-1.
Klasse I-laserprodukter er ikke å betrakte som farlige. Skriveren inneholder internt en klasse IIIb (3b)-laser, som
består av en gallium-arsenlaserenhet som avgir stråling i bølgelengdeområdet 770-795 nanometer.
Lasersystemet og skriveren er utformet slik at personer aldri utsettes for laserstråling ut over klasse I-nivå under
vanlig bruk, vedlikehold som utføres av brukeren, eller foreskrevne serviceoperasjoner.
Avís sobre el Làser
Segons ha estat certificat als Estats Units, aquesta impressora compleix els requisits de DHHS 21 CFR, apartat
J, pels productes làser de classe I (1), i segons ha estat certificat en altres llocs, és un producte làser de classe
I que compleix els requisits d'IEC 60825-1.
Els productes làser de classe I no es consideren perillosos. Aquesta impressora conté un làser de classe IIIb
(3b) d'arseniür de gal.li, nominalment de 5 mil.liwats, i funciona a la regió de longitud d'ona de 770-795
nanòmetres. El sistema làser i la impressora han sigut concebuts de manera que mai hi hagi exposició a la
radiació làser per sobre d'un nivell de classe I durant una operació normal, durant les tasques de manteniment
d'usuari ni durant els serveis que satisfacin les condicions prescrites.
Service Manual
xiv

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Dell 5310n - Workgroup Laser Printer B/W

This manual is also suitable for:

5210n5310n

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: