Download  Print this page

Dit Systeem Zoeken Vanaf Een Bluetooth-apparaat - Sony MEX-BT5700U Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

2
Draai de regelknop om "Search" te
selecteren en druk op de selectietoets.
Het zoeken naar een te verbinden apparaat
wordt gestart, waarna de gevonden
apparaatnamen in een lijst worden
weergegeven. Als een apparaatnaam niet kan
worden ontvangen, wordt het Bluetooth-
apparaatadres weergegeven.
De zoektijd is afhankelijk van het aantal
Bluetooth-apparaten.
3
Draai de regelknop om het apparaat te
selecteren en druk op de selectietoets.
4
Selecteer de gewenste verbinding:
"Handsfree Connect" of "Audio
Connect".
Het koppelen wordt gestart.
5
Voer een toegangscode* in.
Voer met de regelknop of
kaartafstandsbediening dezelfde
toegangscode in voor dit systeem en het te
verbinden apparaat. De toegangscode kan een
door u zelf gekozen getal zijn of een getal dat
wordt bepaald door het te verbinden apparaat.
Raadpleeg de handleiding van het te
verbinden apparaat voor meer informatie.
6
Druk op de selectietoets om te
bevestigen.
"Connection Complete" wordt weergegeven
en de verbinding is voltooid.
" " of " " wordt tijdens de verbinding
weergegeven.
* Toegangscode kan ook "wachtwoord", "PIN-code",
"PIN-nummer" of "paswoord", enzovoort worden
genoemd, afhankelijk van het apparaat.
Dit systeem zoeken vanaf een
Bluetooth-apparaat
Controleer de Bluetooth-instellingen: "Signal"
moet zijn ingesteld op "on" en "Visibility" op
"Show" (pagina 23).
1
Stel het Bluetooth-apparaat in om te
zoeken naar dit systeem.
Een lijst met gevonden apparaten wordt
weergegeven op het scherm van het te
verbinden apparaat. Dit systeem wordt
weergegeven als "XPLOD*
verbinden apparaat.
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
2
Als er naar een toegangscode*
gevraagd op het scherm van het te
verbinden apparaat, voert u de
toegangscode in.
Voer met de regelknop of
kaartafstandsbediening dezelfde
toegangscode (zoals "0000") in voor het te
verbinden apparaat en dit systeem.
XXXX
Dit systeem en het Bluetooth-apparaat
onthouden de gegevens en wanneer de
koppeling is gemaakt, is dit systeem gereed
voor verbinding met het apparaat.
3
Stel het Bluetooth-apparaat in om
verbinding te maken met dit systeem.
"Connection Complete" wordt weergegeven
en de verbinding is voltooid.
"
" of "
" wordt weergegeven wanneer de
verbinding is gemaakt.
*1 Standaard, kan worden gewijzigd.
*2 Toegangscode kan ook "wachtwoord", "PIN-code",
"PIN-nummer" of "paswoord", enzovoort worden
genoemd, afhankelijk van het apparaat.
vervolg op volgende pagina t
1
" op het te
2
wordt
Voer een
toegangscode
in.
"0000"
25

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: