Download  Print this page

Zoeken Op Alfabetische Volgorde - Alfabetisch Zoeken; Zoeken Naar Een Track Door Te Luisteren Naar Een Gedeelte Van Een Track - Zappin - Sony CDX-GT650UI Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

4
Selecteer het item van uw keuze door
de regelknop te draaien en er
vervolgens op te drukken.
Het afspelen wordt gestart als het
geselecteerde item een track is.
De Jump-stand annuleren
(BACK) of (SEEK) –.
Druk op
Opmerking
Indien er gedurende 7 seconden geen handeling
wordt uitgevoerd, wordt de Jump-stand geannuleerd.
Zoeken op alfabetische volgorde
— Alfabetisch zoeken
Als een iPod op het apparaat is aangesloten, kunt
u alfabetisch zoeken naar een item van uw keuze.
1
Druk op (SEEK) + in de Quick-
BrowZer-stand.
Er wordt een alfabetische lijst weergegeven.
2
Selecteer de eerste letter van het item
van uw keuze door de regelknop te
draaien en druk vervolgens op de
regelknop.
Er wordt een lijst van items die beginnen met
de letter van uw keuze in alfabetische
volgorde weergegeven.
Als er geen song is die met de letter van uw
keuze begint, wordt "NOT FOUND"
weergegeven.
3
Selecteer het item van uw keuze door
de regelknop te draaien en er
vervolgens op te drukken.
Het afspelen wordt gestart als het
geselecteerde item een track is.
Alfabetisch zoeken annuleren
(BACK) of (SEEK) –.
Druk op
Er wordt een lijst van zoekcategorieën
weergegeven.
Opmerkingen
• In Alfabetisch zoeken, wordt een symbool of
lidwoord (de/het/een) voor de geselecteerde letter
van het item weggelaten.
• Afhankelijk van het zoekitem dat u kiest, bestaat de
kans dat alleen de Jump-stand beschikbaar is.
• Indien er gedurende 5 seconden geen handeling
wordt uitgevoerd, wordt Alfabetisch zoeken
geannuleerd.
• Alfabetisch zoeken kan wat tijd in beslag nemen,
afhankelijk van het aantal tracks.
Zoeken naar een track door te
luisteren naar een gedeelte van
een track — ZAPPIN™
U kunt zoeken naar een track die u wilt
beluisteren door korte gedeelten van tracks op
een CD of USB-apparaat op volgorde af te
spelen.
De ZAPPIN-stand is geschikt voor het zoeken
naar een track in de standen voor willekeurige
volgorde of willekeurige volgorde herhalen.
1
Druk op (ZAP) tijdens het afspelen.
Nadat "ZAPPIN" is weergegeven in het
display, wordt het afspelen gestart vanaf een
gedeelte van de volgende track.
Het gedeelte wordt afgespeeld zo lang als is
ingesteld, waarna u een klik hoort en het
volgende gedeelte wordt gestart.
Track
Op (ZAP)
Het gedeelte van elke track
gedrukt.
dat wordt afgespeeld in de
ZAPPIN-stand.
2
Druk op de selectietoets of op (ZAP)
wanneer een track wordt afgespeeld
die u wilt beluisteren.
De track die u selecteert, wordt in normale
weergavestand vanaf het begin afgespeeld.
Herhaal stap 1 en 2 als u nogmaals naar een
track wilt zoeken in de ZAPPIN-stand.
In het geval van weergave van
"SensMe™ channels"
Als de track die u zoekt, is overgezet door
"Content Transfer", worden de meest melodische
of ritmische gedeelten* van tracks afgespeeld.
Zie voor informatie over de SensMe™-functie
pagina 16.
* Zal misschien niet juist worden gedetecteerd.
Tips
• U kunt een afspeeltijd selecteren van ongeveer
6 seconden/15 seconden/30 seconden (pagina 27).
U kunt niet selecteren welk gedeelte van de track
wordt afgespeeld.
• Druk in de ZAPPIN-stand op (SEEK) +/– als u een
track wilt overslaan.
• Druk op (1)/(2) (ALBUM –/+) in de ZAPPIN-stand
als u een album wilt overslaan.
• Als u op
(BACK) drukt, bevestigt u ook welke
track u wilt afspelen.
21

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT650UI

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: