Download  Print this page

Snelkeuzenummers Gebruiken; Spraakkeuze Activeren; Muziek Streamen; Muziek Van Een Audioapparaat - Sony MEX-BT5700U Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

Snelkeuzenummers gebruiken

U kunt een telefoonnummer in het telefoonboek/
de gespreksgeschiedenis opslaan als
snelkeuzenummer.
Opslaan als snelkeuzenummer
vanuit een telefoonboek
U kunt deze functie alleen in het menu CALL
selecteren.
1 Open een telefoonboek (pagina 30).
2 Selecteer het telefoonnummer dat u wilt
opslaan en selecteer vervolgens "Preset
Memory".
3 Selecteer het gewenste voorinstelnummer
(P1 – P6).
Opslaan als snelkeuzenummer
vanuit de gespreksgeschiedenis
1 Druk op
(handsfree).
2 Draai de regelknop om "Recent Call" te
selecteren en druk op de selectietoets.
3 Selecteer de naam of het telefoonnummer dat
u wilt opslaan en selecteer vervolgens "Preset
Memory".
4 Selecteer het gewenste voorinstelnummer
(P1 – P6).

Spraakkeuze activeren

U kunt spraakkeuze activeren op een mobiele
telefoon die op dit systeem is aangesloten door
het spraaklabel uit te spreken dat op de mobiele
telefoon is opgeslagen, waarna er wordt gebeld.
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) tot
"Bluetooth Phone" wordt
weergegeven.
2
Houd
(handsfree) ingedrukt.
De spraakkeuzestand op de mobiele telefoon
wordt geactiveerd.
3
Spreek het spraaklabel uit dat op de
mobiele telefoon is opgeslagen.
Uw stem wordt herkend en er wordt gebeld.
Opmerkingen
• Controleer vooraf of er verbinding is gemaakt tussen
dit systeem en de mobiele telefoon.
• Sla van tevoren een spraaklabel op uw mobiele
telefoon op.
• Als u spraakkeuze activeert op een mobiele telefoon
die op dit systeem is aangesloten, werkt deze
functie mogelijk niet in bepaalde gevallen.
• Lawaai, zoals een lopende motor, kunnen de
geluidsherkenning verstoren. Om de herkenning te
verbeteren, moet u de functie gebruiken bij
omstandigheden met zo min mogelijk lawaai.
• Spraakkeuze werkt mogelijk niet in bepaalde
situaties, afhankelijk van de effectiviteit van de
herkenningsfunctie van de mobiele telefoon.
Raadpleeg de ondersteuningssite voor meer
informatie.
• Gebruik spraakkeuze op de mobiele telefoon niet
tijdens een handsfree verbinding.
Tips
• Spreek op dezelfde manier als toen u het
spraaklabel hebt opgeslagen.
• Sla een spraaklabel op terwijl u in de auto zit, via dit
systeem met "Bluetooth Phone" geselecteerd als
bron.

Muziek streamen

Muziek van een audioapparaat

beluisteren

U kunt op dit systeem luisteren naar muziek van
een audioapparaat als het audioapparaat het
Bluetooth-profiel A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) ondersteunt.
1
Maak verbinding tussen dit systeem
en het Bluetooth-audioapparaat
(pagina 27).
" " wordt tijdens de verbinding
weergegeven.
2
Verlaag het volume op dit systeem.
3
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) tot
"Bluetooth Audio" wordt
weergegeven.
4
Start het afspelen op het
audioapparaat.
5
Pas het volume aan op dit systeem.
Het volume aanpassen
Het volume kan worden aangepast voor elk
verschil tussen het systeem en het Bluetooth-
audioapparaat.
1 Start het afspelen op het Bluetooth-
audioapparaat met een normaal volume.
2 Stel uw gebruikelijke luistervolume in op het
systeem.
3 Druk op de selectietoets.
4 Draai de regelknop om "Bluetooth Audio
Level" te selecteren en druk op de
selectietoets.
5 Draai de regelknop om het ingangsniveau aan
te passen ("+18dB" – "0dB" – "–8dB").
31

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5700U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: