Download  Print this page

Usb-apparaten; Een Usb-apparaat Afspelen; Schermitems - Sony MEX-BT5700U Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

USB-apparaten

Ga naar de ondersteuningssite voor meer
informatie over de compatibiliteit van het USB-
apparaat.
Ondersteuningssite
http://support.sony-europe.com/
• USB-apparaten van het type MSC (Mass
Storage Class; massaopslag) en MTP (Media
Transfer Protocol; protocol voor
mediaoverdracht) die voldoen aan de USB-
norm, kunnen worden gebruikt.
• De bijbehorende codecs zijn MP3 (.mp3),
WMA (.wma) en AAC (.m4a).
• U kunt het beste een reservekopie van de
gegevens op een USB-apparaat maken.
Opmerking
Sluit het USB-apparaat aan nadat u de motor hebt
gestart.
Afhankelijk van het USB-apparaat kan storing of
schade ontstaan wanneer het apparaat wordt
aangesloten voordat de motor wordt gestart.

Een USB-apparaat afspelen

1
Verschuif de klep van de USB-
aansluiting.
2
Sluit het USB-apparaat aan op de USB-
aansluiting.
Wanneer u een kabel gebruikt, moet u de
kabel gebruiken die bij het USB-apparaat is
geleverd voor de aansluiting.
Het afspelen wordt gestart.
Als er al een USB-apparaat is aangesloten, kunt u
het afspelen starten door herhaaldelijk op
(SOURCE) te drukken tot "USB" wordt
weergegeven.
Druk op (OFF) om het afspelen te stoppen.
Het USB-apparaat verwijderen
1 Stop het afspelen van het USB-apparaat.
2 Verwijder het USB-apparaat.
Als u het USB-apparaat verwijdert terwijl het
wordt afgespeeld, kunnen de gegevens op het
USB-apparaat worden beschadigd.
Opmerkingen
• Gebruik geen USB-apparaten die zo groot of zwaar
zijn dat ze kunnen vallen als ze worden blootgesteld
aan trillingen of een losse aansluiting kunnen
veroorzaken.
• Verwijder het voorpaneel niet terwijl het USB-
apparaat wordt afgespeeld, anders kunnen de USB-
gegevens worden beschadigd.
• Dit systeem kan geen USB-apparaten via een USB-
hub herkennen.
• Als het USB-apparaat wordt losgekoppeld tijdens
het afspelen, wordt "No Device" op het scherm van
het systeem weergegeven.

Schermitems

Als u de schermitems wilt wijzigen, drukt u op
(DSPL).
A
C
A Bron
B Klok
C Tracknaam, artiestennaam, albumnaam
D EQ3 Parametric Preset/DM+ Advanced/
ZAPPIN/Repeat/Shuffle
A
E
vervolg op volgende pagina t
B
D
B
19

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: