Download  Print this page

Verbinding Maken Met Een; Audioapparaat; Handsfree Bellen; Bellen - Sony MEX-BT5700U Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

Tip
Bluetooth-signaal ingeschakeld: wanneer het contact
is ingeschakeld, maakt het systeem automatisch
opnieuw verbinding met de mobiele telefoon die het
laatst was aangesloten. De automatische verbinding is
echter ook afhankelijk van de technische gegevens
van de mobiele telefoon. Als dit systeem niet
automatisch verbinding maakt, maakt u handmatig
verbinding.

Verbinding maken met een

audioapparaat

1
Zorg dat dit systeem en het
audioapparaat zijn overgeschakeld
naar Bluetooth-signaal ingeschakeld.
2
Maak verbinding vanaf dit systeem
met het audioapparaat.
"
" wordt weergegeven wanneer de
verbinding is gemaakt.
Verbinding maken met
geregistreerde apparaten
1
Druk op (BT).
Het menu Bluetooth Settings wordt
weergegeven.
2
Draai de regelknop om "Device List" te
selecteren en druk op de selectietoets.
De lijst met geregistreerde apparaten wordt
weergegeven.
3
Selecteer het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken.
4
Selecteer "Audio Connect".
"Connection Complete" wordt weergegeven
en de verbinding is voltooid.
" " wordt tijdens de verbinding
weergegeven.
Verbinding maken met het laatste
verbonden audioapparaat vanaf dit
systeem
Druk op (6) terwijl de bron "Bluetooth Audio"
is geselecteerd.
De verbinding verbreken
Selecteer "Audio Disconnect" in stap 4.
De registratie van een verbonden
apparaat verwijderen
Selecteer "Delete" in stap 4.

Handsfree bellen

Controleer vooraf of er verbinding is gemaakt
tussen dit systeem en de mobiele telefoon.

Bellen

U kunt dit systeem gebruiken om te bellen met
de verbonden mobiele telefoon.
U kunt via dit systeem bellen vanuit het
telefoonboek op een mobiele telefoon
(pagina 29).
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) tot
"Bluetooth Phone" wordt
weergegeven.
2
Druk op
(handsfree).
Het menu CALL wordt weergegeven.
3
Draai de regelknop tot het gewenste
menu-item wordt weergegeven en
druk op de selectietoets.
Afhankelijk van de instelling kunt u de
regelknop nogmaals draaien om andere items
in te stellen.
Het menu CALL
Phonebook*
1
Selecteren uit de telefoonboeklijst op het
systeem (pagina 30) (maximum aantal
contactpersonen dat kan worden opgeslagen:
300).
Recent Call*
1
Selecteren uit de geschiedenis met gekozen
nummers/ontvangen gesprekken. (Maximum
aantal namen en telefoonnummers dat kan
worden opgeslagen: 20).
Selecteer "Delete" om de naam en het
telefoonnummer te verwijderen en "Delete All"
om de geschiedenis te wissen.
Dial
Het telefoonnummer invoeren met de regelknop
of kaartafstandsbediening.
Receive PB*
1
*
2
(telefoonboek ontvangen)
Telefoonboekgegevens van een mobiele
telefoon ontvangen en opslaan (pagina 30).
vervolg op volgende pagina t
27

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: