Download  Print this page

Muziek Streamen; Muziek Van Een Audioapparaat; Beluisteren; Een Audioapparaat Bedienen Met Dit Systeem - Sony MEX-BT4700U Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

Muziek streamen

Muziek van een audioapparaat

beluisteren

U kunt op dit systeem luisteren naar muziek van
een audioapparaat als het audioapparaat het
Bluetooth-profiel A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) ondersteunt.
1
Verlaag het volume op dit systeem.
2
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) tot
"BT AUDIO" wordt weergegeven.
3
Start het afspelen op het
audioapparaat.
4
Pas het volume aan op dit systeem.
Het volume aanpassen
Het volume kan worden aangepast voor elk
verschil tussen het systeem en het Bluetooth-
audioapparaat.
1 Start het afspelen op het Bluetooth-
audioapparaat met een normaal volume.
2 Stel uw gebruikelijke luistervolume in op het
systeem.
3 Druk herhaaldelijk op de selectietoets tot
"BTA" wordt weergegeven en draai de
volumeknop om het ingangsniveau aan te
passen (–8 dB tot +18 dB).
Een audioapparaat bedienen met
dit systeem
U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren op dit
systeem als het audioapparaat het Bluetooth-
profiel AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) ondersteunt. (De bediening verschilt per
audioapparaat.)
Actie
Toets
(6) (PAUSE)* op dit systeem.
Afspelen
(6) (PAUSE)* op dit systeem.
Onderbreken
Tracks
SEEK –/+ (
overslaan
keer voor elke track]
* Afhankelijk van het apparaat moet u wellicht twee
keer op deze toets drukken.
Bewerkingen die hierboven niet worden
genoemd, moeten op het audioapparaat worden
uitgevoerd.
/
) [één
.
>
Opmerkingen
• Tijdens het afspelen van een audioapparaat wordt
informatie, zoals tracknummer/tijd, afspeelstatus,
enzovoort, over een aangesloten audioapparaat niet
op dit systeem weergegeven.
• Zelfs als de bron wordt gewijzigd op dit systeem,
wordt het afspelen op het audioapparaat niet
gestopt.
Tip
U kunt een mobiele telefoon die ondersteuning biedt
voor A2DP (Advanced Audio Distribution Profile),
verbinden als audioapparaat en naar muziek luisteren.
De registratie van alle
gekoppelde apparaten

verwijderen

1
Druk op (OFF).
Het systeem wordt uitgeschakeld.
2
Als "
" brandt, houdt u
(BT) ingedrukt tot "
3
Houd de selectietoets ingedrukt.
4
Druk herhaaldelijk op de selectietoets
tot "BT INIT" wordt weergegeven.
5
Druk op (SEEK) +.
De initialisatie wordt gestart.
Het duurt 3 seconden voordat alle registraties
zijn geannuleerd. Schakel het systeem niet uit
terwijl "INITIAL" knippert.
" uitgaat.
23

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony MEX-BT4700U

   Related Manuals for Sony MEX-BT4700U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: