Download  Print this page

Advertisement

De tracks op de iPod worden automatisch
afgespeeld vanaf het punt dat het laatst is
afgespeeld.
Als er al een iPod is aangesloten, kunt u het
afspelen stoppen door herhaaldelijk op
(SOURCE) te drukken tot "USB" of "iPod"
wordt weergegeven.
* Als de iPod de vorige keer is afgespeeld in de
passagiersbediening, wordt dit scherm niet
weergegeven.
3
Druk op (MODE) om de weergavestand
te selecteren.
De stand wordt als volgt gewijzigd:
Resuming Mode t Album Mode t
Track Mode t Podcast Mode* t
Genre Mode t Playlist Mode t Artist
Mode
* Wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de
iPod-instelling.
4
Pas het volume aan.
Druk op (OFF) om het afspelen te stoppen.
De iPod verwijderen
1 Stop het afspelen van de iPod.
2 Verwijder de iPod.
Waarschuwing voor iPhone
Als u een iPhone via USB aansluit, wordt het
telefoonvolume geregeld op de iPhone zelf. Om
plotselinge harde geluiden na een gesprek te
voorkomen, moet u het volume op het systeem niet
verhogen tijdens een telefoongesprek.
Opmerkingen
• Verwijder het voorpaneel niet terwijl de iPod wordt
afgespeeld, anders kunnen de gegevens worden
beschadigd.
• Dit systeem kan geen iPod via een USB-hub
herkennen.
Tips
• Wanneer de contactsleutel in de ACC-positie is
gezet en het systeem is ingeschakeld, wordt de iPod
opgeladen.
• Als de iPod wordt losgekoppeld tijdens het afspelen,
wordt "NO Device" op het scherm van het systeem
weergegeven.
Hervattingsstand
Als de iPod is aangesloten op de dockconnector,
wordt de stand van dit systeem gewijzigd in de
hervattingsstand en wordt het afspelen gestart in
de stand die is ingesteld met de iPod.
In de hervattingsstand werken de volgende
toetsen niet.
– (1) (REP)
– (2) (SHUF)

Schermitems

Als u de schermitems wilt wijzigen, drukt u op
(DSPL).
A
C
A Bronaanduiding (iPod)
B Klok
C Tracknaam, artiestennaam, albumnaam
D EQ3 Parametric Preset/DM+ Advanced/
ZAPPIN*/Repeat*/Shuffle*
A
E
A Bronaanduiding (iPod)
B Klok
E Artiestennaam, albumnaam, tracknaam,
tracknummer*, totaal aantal tracks*,
verstreken speelduur*
* Verborgen tijdens passagiersbediening.
Tip
Als album/podcast/genre/artiest/afspeellijst wordt
gewijzigd, wordt het itemnummer tijdelijk
weergegeven.
Opmerking
Het is mogelijk dat sommige letters die zijn
opgeslagen in de iPod niet juist worden weergegeven.
B
D
B
21

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5700U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: