Download  Print this page

Advertisement

M < (.)/, (>) toetsen
CD/radio/USB/Bluetooth-audio bedienen,
dezelfde functie als (SEEK) –/+ op het
systeem.
Instellingen, geluidsinstellingen, enzovoort
kunnen worden geregeld met < ,.
N SCRL (rollen) toets
Het schermitem rollen.
O SOUND toets
Een geluidsinstelling opgeven.
P ATT (dempen) toets
Het geluid dempen. Druk nogmaals op de
toets om te annuleren.
Q VOL (volume) +/– toetsen
Het volume aanpassen.
R
toets pagina 28
* In het geval dat een CD-wisselaar wordt
aangesloten: wanneer er op (SOURCE) wordt
gedrukt, worden "CD" en het apparaatnummer
weergegeven op het scherm. Als er op (MODE)
wordt gedrukt, kunt u bovendien de wisselaar
wijzigen.
Opmerking
Als het systeem wordt uitgeschakeld en het scherm
verdwijnt, kan het systeem niet worden bediend met
de kaartafstandsbediening, tenzij op (SOURCE) op
het systeem wordt gedrukt of er een disc wordt
geplaatst om het systeem eerst te activeren.
13

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: