Download  Print this page

Kaartafstandsbediening Rm-x305 - Sony MEX-BT5700U Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

Kaartafstandsbediening
RM-X305
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
Sommige van de volgende toetsen op de
kaartafstandsbediening hebben andere functies of
wijken af van het systeem. Verwijder het
beschermende laagje vóór gebruik (pagina 8).
A CALL/
0
Bluetooth-telefoon:
qa
Het menu CALL openen; een gesprek
ontvangen.
qs
B SOURCE toets
qd
Inschakelen; de bron wijzigen (radio/CD/
USB/AUX/Bluetooth-audio/Bluetooth-
telefoon)*.
qf
C ENTER toets
qg
Een instelling toepassen.
qh
D MODE toets
Indrukken: de radioband selecteren (FM/
MW/LW)/de weergavestand voor de iPod
qj
selecteren.
Ingedrukt houden: passagiersbediening
inschakelen/annuleren.
qk
E MENU toets
Het menu openen.
F
(LIST/BROWSE) toets
De lijst openen (radio); de Quick-BrowZer-
stand openen (CD/USB).
Bluetooth-telefoon:
Het menu Phonebook Access openen.
G DSPL (scherm)/PTY (programmatype)
toets pagina 17
Schermitems wijzigen; PTY in RDS
selecteren.
H Cijfertoetsen pagina 25, 28
Cijfers invoeren (telefoonnummer,
toegangscode, enzovoort).
Toetsen 1 tot en met 6 hebben dezelfde
functies als de cijfertoetsen op het systeem.
I
toets pagina 28
J OFF/
pagina 28
Uitschakelen; de bron stoppen; een gesprek
beëindigen of weigeren.
K BLUETOOTH toets
Het menu Bluetooth Settings openen.
L M (+)/m (–) toetsen
CD/USB/Bluetooth-audio bedienen,
dezelfde functie als (3)/(4) (ALBUM –/+)
op het systeem.
Instellingen, geluidsinstellingen, enzovoort
kunnen worden geregeld met M m.
(handsfree) toets pagina 27
(gesprek beëindigen) toets

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5700U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: