Download  Print this page

De Kaartafstandsbediening Voorbereiden; De Klok Instellen; Het Voorpaneel Verwijderen - Sony MEX-BT5700U Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

De kaartafstandsbediening
voorbereiden
Verwijder het beschermende laagje.
Tip
Zie pagina 39 voor meer informatie over het
vervangen van de batterij.

De klok instellen

De digitale klok werkt met het 24-uurs systeem.
1
Houd de selectietoets ingedrukt.
Het installatievenster wordt weergegeven.
2
Draai de regelknop tot "Clock Adjust"
wordt weergegeven.
3
Druk op de selectietoets.
4
Draai de regelknop om de uren in te
stellen en druk op de selectietoets.
5
Draai de regelknop om de minuten in
te stellen en druk op de selectietoets.
Als u de digitale aanduiding wilt verplaatsen,
drukt u op (SEEK) +/–.
Het instellen is voltooid en de klok begint te
lopen.
Tip
U kunt de klok automatisch instellen met de RDS-
functie (pagina 17).
8

Het voorpaneel verwijderen

U kunt het voorpaneel van het systeem
verwijderen om diefstal te voorkomen.
Waarschuwingstoon
Wanneer u het contact in de stand OFF zet
zonder het voorpaneel te verwijderen, hoort u
gedurende enkele seconden de
waarschuwingstoon.
U hoort de waarschuwingstoon alleen als de
ingebouwde versterker wordt gebruikt.
1
Druk op (OFF).
Het systeem wordt uitgeschakeld.
2
Druk op (OPEN).
Het voorpaneel wordt omlaag geklapt.
3
Schuif het voorpaneel naar rechts en
trek de linkerzijde van het voorpaneel
voorzichtig naar u toe.
Opmerkingen
• Laat het voorpaneel niet vallen en druk niet te hard
op het voorpaneel en het display.
• Stel het voorpaneel niet bloot aan hitte/hoge
temperaturen of vocht. Laat het voorpaneel niet
achter in een geparkeerde auto of op het
dashboard/de hoedenplank.
• Verwijder het voorpaneel niet terwijl het USB-
apparaat wordt afgespeeld, anders kunnen de USB-
gegevens worden beschadigd.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5700U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: