Download  Print this page

Zoeken Naar Een Track Door Te Luisteren Naar Een Gedeelte Van Een Track - Zappin; Radio; Zenders Opslaan En Ontvangen; Automatisch Opslaan - Btm - Sony CDX-GT640UI Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Zoeken naar een track door te
luisteren naar een gedeelte van
een track — ZAPPIN™
U kunt zoeken naar een track die u wilt
beluisteren door korte gedeelten van tracks op
een CD of USB-apparaat op volgorde af te
spelen.
De ZAPPIN-stand is geschikt voor het zoeken
naar een track in de standen voor willekeurige
volgorde of willekeurige volgorde herhalen.
1
Druk op (ZAP) tijdens het afspelen.
Nadat "ZAPPIN" is weergegeven in het
scherm, wordt het afspelen gestart vanaf een
gedeelte van de volgende track.
Het gedeelte wordt een bepaalde tijd
afgespeeld, waarna u een klik hoort en het
volgende gedeelte wordt gestart.
Track
1
1
2
2
ZAP
2
Druk op de selectietoets of (ZAP)
wanneer een track wordt afgespeeld
waarnaar u wilt luisteren.
De track die u selecteert, wordt in normale
weergavestand vanaf het begin afgespeeld.
Herhaal stap 1 en 2 om nogmaals naar een
track te zoeken in de ZAPPIN-stand.
Tips
• U kunt een afspeeltijd selecteren van ongeveer 6
seconden/9 seconden/30 seconden (pagina 21). U
kunt het gedeelte van de track dat wordt afgespeeld,
niet selecteren.
• Druk op (SEEK) +/– of (1)/(2) (ALBUM –/+) in de
ZAPPIN-stand om een track of album over te slaan.
• Als u op
(BACK) drukt, bevestigt u ook de track
om af te spelen.
12
ZAP
Selectietoets
(BACK)
3
3
4
4
Het gedeelte van elke track
dat wordt afgespeeld in de
ZAPPIN-stand.

Radio

Zenders opslaan en ontvangen

Let op
Als u afstemt op zenders tijdens het rijden, moet
u de BTM-functie (geheugen voor beste
afstemming) gebruiken om ongelukken te
vermijden.
Automatisch opslaan — BTM
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) tot
"TUNER" wordt weergegeven.
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de band
te wijzigen. U kunt FM1, FM2, FM3, MW of
LW selecteren.
2
Houd de selectietoets ingedrukt.
Het installatievenster wordt weergegeven.
3
Druk herhaaldelijk op de selectietoets
tot "BTM" wordt weergegeven.
4
Druk op (SEEK) +.
Het apparaat slaat de zenders in de volgorde
van frequentie op onder de cijfertoetsen.
Er klinkt een pieptoon wanneer de instelling
is opgeslagen.

Handmatig opslaan

1
Als u de zender ontvangt die u wilt
opslaan, houdt u een cijfertoets
((1) tot en met (6)) ingedrukt tot
"MEM" wordt weergegeven.
Opmerking
Als u een andere zender opslaat onder dezelfde
cijfertoets, wordt de eerder opgeslagen zender
vervangen.
Tip
Als een RDS-zender wordt opgeslagen, wordt de AF-/
TA-instelling ook opgeslagen (pagina 13).

De opgeslagen zenders ontvangen

1
Selecteer de band en druk vervolgens
op een cijfertoets ((1) tot en met (6)).

Automatisch afstemmen

1
Selecteer de band en druk op
(SEEK) +/– om de zender te zoeken.
Het zoeken stopt zodra een zender wordt
ontvangen. Herhaal deze procedure tot de
gewenste zender wordt ontvangen.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony CDX-GT640UI

  Related Content for Sony CDX-GT640UI