Download  Print this page

Het Systeem Opnieuw Instellen; De Demo-stand Annuleren - Sony MEX-BT5700U Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

Blootstelling aan radiofrequenties
RF-signalen beïnvloeden wellicht onjuist
geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermde
elektronische systemen in auto's, zoals elektronische
brandstofinjectiesystemen, elektronische anti-
blokkeersystemen (anti-slip), elektronische
snelheidsbeperkingssystemen of airbagsystemen.
Voor installatie van of onderhoud aan dit systeem
kunt u het beste contact opnemen met de fabrikant
van uw auto of een vertegenwoordiger van de
fabrikant. Onjuiste installatie of onjuist onderhoud
kan gevaarlijk zijn en kan eventuele garanties die
van toepassing zijn op dit systeem, ongeldig maken.
Raadpleeg de fabrikant van uw auto om te
controleren of het gebruik van uw mobiele telefoon
in de auto niet van invloed is op de elektronische
systemen van de auto.
Controleer regelmatig of alle onderdelen van het
draadloze apparaat correct in de auto zijn
gemonteerd en correct functioneren.
Noodoproepen
Dit handsfree Bluetooth-systeem voor in de auto en
het elektronische apparaat dat is aangesloten op het
handsfree systeem, maken gebruik van zowel
radiosignalen, mobiele telefoonnetwerken en vaste
telefoonnetwerken als door de gebruiker
geprogrammeerde functies, waardoor de verbinding
niet in alle omstandigheden kan worden
gegarandeerd.
Vertrouw daarom voor belangrijke communicatie
(zoals medische noodgevallen) niet alleen op
elektronische apparaten.
Houd er rekening mee dat als u wilt bellen of
gesprekken wilt ontvangen, het handsfree apparaat
en het elektronische apparaat dat is verbonden met
het handsfree apparaat, moeten zijn ingeschakeld in
een servicegebied met voldoende mobiele
ontvangst.
Noodoproepen zijn wellicht niet mogelijk op alle
mobiele telefoonnetwerken of wanneer bepaalde
netwerkdiensten en/of telefoonfuncties worden
gebruikt.
Controleer dit bij uw lokale serviceprovider.

Het systeem opnieuw instellen

Voordat u het systeem voor het eerst gebruikt of
na het vervangen van de accu of het wijzigen van
de aansluitingen, moet u het systeem opnieuw
instellen.
Maak het voorpaneel los (pagina 8) en druk met
een puntig voorwerp, zoals een balpen, op de
RESET toets (pagina 10).
Opmerking
Als u op de RESET toets drukt, worden de
klokinstelling en bepaalde opgeslagen gegevens
gewist.

De DEMO-stand annuleren

U kunt het demonstratiescherm annuleren dat
wordt weergegeven tijdens het uitschakelen.
1
Houd de selectietoets ingedrukt.
Het installatievenster wordt weergegeven.
2
Draai de regelknop tot "Demo" wordt
weergegeven en druk op de
selectietoets.
3
Draai de regelknop om "off" te
selecteren en druk op de selectietoets.
Het instellen is voltooid.
4
Druk op
(BACK).
Het scherm keert terug naar de normale
weergave-/ontvangststand.
7

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: