Download  Print this page

Advertisement

Not Supported
Het aangesloten USB-apparaat wordt niet ondersteund.
t Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie
over de compatibiliteit van het USB-apparaat.
Offset
Er is wellicht een interne storing.
t Controleer de aansluiting. Als de foutmelding in
het scherm blijft staan, moet u de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar raadplegen.
Overload
Het USB-apparaat is overbelast.
t Koppel het USB-apparaat los en wijzig de bron met
(SOURCE).
t Dit geeft aan dat het USB-apparaat buiten gebruik
is of dat een apparaat is aangesloten dat niet wordt
ondersteund.
Push Reset
De CD-speler, de CD-wisselaar of het USB-apparaat
kan niet worden bediend vanwege een probleem.
t Druk op de RESET toets (pagina 7).
Read
Alle track- en albuminformatie op de disc wordt
gelezen.
t Wacht totdat het lezen is voltooid en het afspelen
automatisch wordt gestart. Afhankelijk van de
discstructuur kan dit meer dan een minuut in beslag
nemen.
"
" of "
Tijdens het snel terug- of vooruitspoelen hebt u het
begin of het einde van de disc bereikt en kunt u niet
verder.
"
"
Het teken kan niet worden weergegeven met het
systeem.
*1 Als er een fout optreedt tijdens het afspelen van
een CD, wordt het discnummer van de CD niet in
het scherm weergegeven.
*2 Het discnummer van de disc met de fout wordt
weergegeven in het scherm.
Als deze oplossingen niet helpen, moet u de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar raadplegen.
Als u het systeem ter reparatie wegbrengt omdat
CD's niet goed worden afgespeeld, kunt u het beste
de disc meenemen waarmee het probleem is
begonnen.
"
45

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5700U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: