Download  Print this page

Advertisement

USB afspelen
U kunt items niet via een USB-hub afspelen.
Dit systeem kan geen USB-apparaten via een USB-
hub herkennen.
Items kunnen niet worden afgespeeld.
Een USB-apparaat functioneert niet.
t Sluit dit opnieuw aan.
Het USB-apparaat wordt minder snel
afgespeeld.
Het USB-apparaat bevat bestanden met een
ingewikkelde structuur.
U hoort een pieptoon.
Tijdens het afspelen is het USB-apparaat
losgekoppeld.
t Voordat u een USB-apparaat loskoppelt, moet u
eerst het afspelen stoppen ter bescherming van de
gegevens.
Het geluid wordt onderbroken.
Het geluid kan worden onderbroken bij een hoge
bitsnelheid van meer dan 320 kbps.
Bluetooth-functie
Het te verbinden apparaat kan dit systeem niet
vinden.
• Stel "Signal" in op "on" (pagina 23).
• Stel "Visibility" in op "Show" (pagina 23).
• Als u verbinding maakt met het andere Bluetooth-
apparaat, kan dit systeem niet worden herkend vanaf
een ander apparaat. Voor herkenning op een ander
apparaat verbreekt u de huidige verbinding en zoekt u
dit systeem vanaf het andere apparaat. U kunt
opnieuw verbinding maken met het apparaat
waarmee u de verbinding hebt verbroken. Selecteer
het apparaat in de lijst met geregistreerde apparaten.
Dit systeem kan het te verbinden apparaat niet
vinden.
Controleer de Bluetooth-instelling van het te verbinden
apparaat.
Er kan geen verbinding worden gemaakt.
• Zoeken vanaf dit systeem is wellicht niet mogelijk,
afhankelijk van het andere apparaat.
t Zoek dit systeem vanaf het andere apparaat.
• Zoeken vanaf dit systeem is wellicht niet mogelijk,
afhankelijk van de status van het andere apparaat.
t Zoek dit systeem vanaf het andere apparaat.
• Controleer de koppelings- en verbindingsprocedures
aan de hand van de handleiding van het andere
apparaat, enzovoort en voer de bewerking opnieuw
uit.
De naam van het gevonden apparaat wordt niet
weergegeven.
Afhankelijk van de status van het andere apparaat kunt
u de naam mogelijk niet ophalen.
Geen beltoon.
• Pas het volume aan bij "Ring Volume".
• Afhankelijk van het te verbinden apparaat wordt de
beltoon wellicht niet op de juiste manier verzonden.
t Stel "Ringtone" in op "Default" (pagina 24).
Het volume van de spreker is te zacht.
Pas het volume aan bij "Talk Volume".
De persoon waarmee u belt, zegt dat het
volume te laag of te hoog is.
Pas het volume aan met de functie voor het aanpassen
van de microfoonsterkte (pagina 24).
Er treedt echo of ruis op in de
telefoongesprekken.
• Zet het volume zachter.
• "EC/NC Mode" is ingesteld op "off".
t Stel "EC/NC Mode" in op "Mode 1" of "Mode 2"
(pagina 24).
• Als ander omgevingsgeluid dan het geluid van het
telefoongesprek te hard is, probeert u dit geluid te
beperken.
Bijvoorbeeld: als er een raam open staat en het
verkeer veel lawaai maakt, sluit u het raam. Als de
airconditioning veel lawaai maakt, zet u de
airconditioning zachter.
De geluidskwaliteit van de telefoon is slecht.
De geluidskwaliteit van de telefoon is afhankelijk van
de ontvangstomstandigheden van de mobiele telefoon.
t Verplaats uw auto naar een plaats waar het signaal
van de mobiele telefoon sterker is als de ontvangst
slecht is.
Het volume van het verbonden audioapparaat
is laag (hoog).
Het volume is afhankelijk van het audioapparaat.
t Pas het volume van het verbonden audioapparaat of
dit systeem aan.
U hoort geen geluid van het Bluetooth-
audioapparaat.
Het afspelen op het audioapparaat is onderbroken.
t Hervat het afspelen op het audioapparaat.
Het geluid verspringt tijdens het afspelen op
een Bluetooth-audioapparaat.
• Verklein de afstand tussen het systeem en het
Bluetooth-audioapparaat.
• Als het Bluetooth-audioapparaat in een houder wordt
bewaard die het signaal kan verstoren, verwijdert u
het audioapparaat tijdens gebruik uit de houder.
• Er worden meerdere Bluetooth-apparaten of andere
apparaten die radiogolven uitzenden, in de buurt
gebruikt.
t Schakel de andere apparaten uit.
t Vergroot de afstand tot de andere apparaten.
• Het afspelen van het geluid wordt tijdelijk gestopt
wanneer de verbinding tussen dit systeem en de
mobiele telefoon wordt gemaakt. Dit duidt niet op
een probleem.
Het verbonden Bluetooth-audioapparaat kan
niet worden bediend.
Controleer of het verbonden Bluetooth-audioapparaat
AVRCP ondersteunt.
Bepaalde functies werken niet.
Controleer of het te verbinden apparaat de betreffende
functies ondersteunt.
vervolg op volgende pagina t
43

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5700U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: