Download  Print this page

Zoeken Naar Een Track Door Te Luisteren Naar Een Gedeelte Van Een Track - Zappin; Geluidsinstellingen En Het; De Geluidsinstellingen Wijzigen; De Geluidskenmerken Aanpassen - Sony CDX-GT450U Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

4
Selecteer het item van uw keuze door
de regelknop te draaien en er
vervolgens op te drukken.
Het afspelen wordt gestart als het
geselecteerde item een track is.
De Overspring-stand annuleren
(BACK) of (SEEK) –.
Druk op
Opmerking
Indien er gedurende 7 seconden geen handeling
wordt uitgevoerd, wordt de Overspring-stand
geannuleerd.
Zoeken naar een track door te
luisteren naar een gedeelte van
een track — ZAPPIN™
U kunt zoeken naar een track die u wilt
beluisteren door korte gedeelten van tracks op
een CD of USB-apparaat op volgorde af te
spelen.
De ZAPPIN-stand is geschikt voor het zoeken
naar een track in de standen voor willekeurige
volgorde of willekeurige volgorde herhalen.
1
Druk op (ZAP) tijdens het afspelen.
Nadat "ZAPPIN" is weergegeven in het
display, wordt het afspelen gestart vanaf een
gedeelte van de volgende track.
Het gedeelte wordt afgespeeld zo lang als is
ingesteld, waarna u een klik hoort en het
volgende gedeelte wordt gestart.
Track
Op (ZAP) gedrukt.
Het gedeelte van elke track
dat wordt afgespeeld in de
ZAPPIN-stand.
2
Druk op de selectietoets of op (ZAP)
wanneer een track wordt afgespeeld
die u wilt beluisteren.
De track die u selecteert, wordt in normale
weergavestand vanaf het begin afgespeeld.
Herhaal stap 1 en 2 als u nogmaals naar een
track wilt zoeken in de ZAPPIN-stand.
Tips
• U kunt een afspeeltijd selecteren van ongeveer
6 seconden/15 seconden/30 seconden (pagina 19).
U kunt niet selecteren welk gedeelte van de track
wordt afgespeeld.
• Druk op (SEEK) +/– of (1)/(2) (ALBUM –/+) in de
ZAPPIN-stand als u een track of album wilt
overslaan.
• Als u op
(BACK) drukt, bevestigt u ook welke
track u wilt afspelen.

Geluidsinstellingen en het

installatiemenu

De geluidsinstellingen wijzigen

De geluidskenmerken aanpassen

1
Druk tijdens ontvangst/weergave op
de selectietoets.
2
Draai de regelknop tot het gewenste
menu-item wordt weergegeven en
druk op de regelknop.
3
Selecteer de instelling door de
regelknop te draaien en druk op de
regelknop.
Het instellen is voltooid.
4
Druk op
(BACK).
Het display keert terug naar de normale
ontvangst-/weergavestand.
De volgende items kunnen worden ingesteld
(volg de paginaverwijzing voor meer informatie):
EQ7 PRESET (pagina 16)
EQ7 SETTING (pagina 16)
POSITION
SET POSITION (instelling luisterpositie)
(pagina 17)
ADJ POSITION*
1
(aanpassing luisterpositie)
(pagina 17)
SET SW POS*
1
*
2
(instelling subwooferpositie)
(pagina 17)
BALANCE
De geluidsbalans aanpassen: "RIGHT-15" –
"CENTER" – "LEFT-15".
FADER
De relatieve niveau aanpassen: "FRONT-15" –
"CENTER" – "REAR-15".
DM+ (pagina 17)
RB ENH (versterking lage tonen achter)
(pagina 18)
SW LEVEL*
2
(subwooferniveau)
Past het subwoofervolume aan: "+10 dB" –
"0 dB" – "–10 dB".
("ATT" wordt weergegeven bij de laagste
instelling.)
AUX VOL*
3
(AUX-volumeniveau)
Past het volumeniveau aan voor aangesloten
randapparatuur: "+18 dB" – "0 dB" – "–8 dB".
Dankzij deze instelling is het niet nodig om het
volumeniveau tussen bronnen aan te passen.
vervolg op volgende pagina t
15

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT450U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • sergey Jul 16, 2013 10:16:
    SONY CDX GT450 kjhkhoihp'​jhvg