Download  Print this page

Een Zender In Een Lijst Ontvangen - List; Rds; Overzicht; Af En Ta Instellen - Sony MEX-BT5700U Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

Tip
Als u de frequentie kent van de zender die u wilt
beluisteren, houdt u (SEEK) +/– ingedrukt tot de
frequentie ongeveer is bereikt en drukt u vervolgens
herhaaldelijk op (SEEK) +/– om nauwkeurig af te
stemmen op de gewenste frequentie (handmatig
afstemmen).
Een zender in een lijst ontvangen
— LIST
U kunt de frequentie in een lijst opnemen.
1
Selecteer de band en druk op
(LIST).
De lijst met voorkeurzenders wordt
weergegeven.
2
Draai de regelknop tot de gewenste
zender wordt weergegeven.
3
Druk op de selectietoets om de zender
te ontvangen.
Het scherm keert terug naar de normale
ontvangststand.

RDS

Overzicht

FM-zenders met de RDS-dienst
(radiogegevenssysteem) sturen onhoorbare
digitale informatie mee met het gewone
radioprogrammasignaal.
Schermitems
A
D
A Radioband, functie
B TP/TA/AF*
1
C Klok
D Voorinstelnummer
E Frequentie*
2
(programmaservicenaam), RDS-
gegevens
16
B
C
E
*1 Als Information is ingesteld op "on":
– "TP" gaat branden als "TP" wordt ontvangen.
– "TA"/"AF" gaat branden als "TA/AF" is
ingeschakeld.
*2 Als u de RDS-zender ontvangt, wordt "RDS" links
van de frequentieaanduiding weergegeven.
RDS-diensten
Dit systeem biedt automatisch RDS-diensten op
de volgende manier:
AF (alternatieve frequenties)
Hiermee wordt de zender met het sterkste
signaal in een netwerk geselecteerd en wordt
opnieuw op deze zender afgestemd. Als u deze
functie gebruikt, kunt u onafgebroken naar
hetzelfde programma luisteren tijdens een lange
rit zonder dat u steeds handmatig op dezelfde
zender hoeft af te stemmen.
TA (verkeersinformatie)/
TP (verkeersprogramma)
Hiermee ontvangt u de huidige
verkeersinformatie/-programma's. De huidige
bron wordt onderbroken door eventuele
verkeersinformatie/-programma's.
PTY (programmatypen)
Hiermee geeft u het ontvangen programmatype
weer. Hiermee zoekt u ook naar het
geselecteerde programmatype.
CT (kloktijd)
Met de CT-gegevens van de RDS-uitzending
wordt de klok ingesteld.
Opmerkingen
• In bepaalde landen/regio's zijn wellicht niet alle
RDS-functies beschikbaar.
• RDS functioneert wellicht niet als het
ontvangstsignaal zwak is of als de zender waarop u
hebt afgestemd, geen RDS-gegevens verzendt.

AF en TA instellen

1
Druk herhaaldelijk op (AF/TA) tot de
gewenste instelling wordt
weergegeven.
Selecteer
Actie
AF on
AF inschakelen en TA
uitschakelen.
TA on
TA inschakelen en AF
uitschakelen.
AF/TA on
AF en TA inschakelen.
AF/TA off
AF en TA uitschakelen.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5700U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: