Download  Print this page

Advertisement

Security
De persoonlijke gegevens vergrendelen door een
4-cijferig wachtwoord in te stellen.
Als u de beveiliging instelt, wordt "Security
Code" weergegeven wanneer de bovenstaande
menu's worden gebruikt.
Als u de beveiliging wilt ontgrendelen, voert u
het wachtwoord in. U kunt dit systeem
gebruiken zonder een wachtwoord in te voeren
tot het systeem wordt uitgeschakeld.
*1 Als "Security" is ingesteld, wordt "Security Code"
weergegeven en is bediening niet mogelijk.
*2 Als u een teken gebruikt dat niet kan worden
weergegeven op dit systeem, wordt dit teken niet
goed weergegeven.
Bellen vanuit het telefoonboek op het
systeem
1 Draai de regelknop om "Phonebook" te
selecteren en druk op de selectietoets.
2 Selecteer een eerste letter in de lijst met eerste
letters.
3 Selecteer een naam in de lijst met namen.
4 Selecteer een telefoonnummer in de lijst met
nummers.
5 Selecteer "Call".
Bellen vanuit de
gespreksgeschiedenis op dit
systeem
1 Draai de regelknop om "Recent Call" te
selecteren en druk op de selectietoets.
2 Selecteer een naam en nummer in de
gespreksgeschiedenis.
3 Selecteer "Call".
Opmerking
U kunt alleen bellen vanuit de gespreksgeschiedenis
van dit systeem.
Bellen door een telefoonnummer in
te voeren
1 Draai de regelknop om "Dial" te selecteren en
druk op de selectietoets.
2 Het telefoonnummer invoeren met de
cijfertoetsen, regelknop of
kaartafstandsbediening.
3 Selecteer "Yes".
Als u "+" wilt invoeren, houdt u de toets 0 op de
kaartafstandsbediening ingedrukt.
Bellen op vooraf ingesteld nummer
U moet van tevoren een telefoonnummer opslaan
als snelkeuzenummer (pagina 31).
28
1 Druk op (1) - (6) terwijl de bron "Bluetooth
Phone" is geselecteerd.
2 Selecteer "Yes".
Het volume van de beltoon en het
stemgeluid vooraf instellen
U kunt het volume van de beltoon en het
stemgeluid vooraf instellen.
De beltoon aanpassen:
Draai de regelknop terwijl de telefoon overgaat.
"Ring Volume" wordt weergegeven en het
volume van de beltoon wordt ingesteld.
Het stemgeluid aanpassen:
Draai de regelknop terwijl de bron "Bluetooth
Phone" is geselecteerd. "Talk Volume" wordt
weergegeven en het volume voor het stemgeluid
wordt ingesteld.
DTMF-tonen (Dual Tone Multiple
Frequency) verzenden
U kunt DTMF-tonen verzenden.
Als u DTMF-tonen wilt verzenden, drukt u op de
vereiste cijfertoetsen (0 – 9,
kaartafstandsbediening tijdens een gesprek.
Een gesprek beëindigen
(handsfree) of op (OFF).
Druk nogmaals op
Opmerking
Zelfs als het gesprek wordt beëindigd, wordt de
Bluetooth-verbinding niet geannuleerd.
Microfoonsterkte aanpassen
U kunt het volume schakelen ("–2", "–1", "0",
"+1", "+2") om een geschikt niveau voor de
andere persoon tijdens een gesprek in te stellen.
Tip
Als u "Auto Answer" hebt ingeschakeld, wordt het
telefoongesprek automatisch gestart binnen de
ingestelde tijd (pagina 24).

Gesprekken ontvangen

Als u een gesprek ontvangt, hoort u de beltoon
via de autoluidsprekers.
1
Druk op
(handsfree) wanneer een
gesprek wordt ontvangen met een
beltoon.
Het telefoongesprek wordt gestart.
Opmerking
De ingebouwde microfoon van dit systeem bevindt
zich aan de achterkant van het voorpaneel
(pagina 10). Dek de microfoon niet af met tape,
enzovoort.
Een gesprek weigeren
Druk op (OFF).
of
) op de

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5700U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: