Download  Print this page

Aanvullende Informatie; Voorzorgsmaatregelen; Opmerkingen Over Discs; Afspeelvolgorde Van Mp3-/wma-/aac - Sony MEX-BT5700U Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen

• Laat het systeem afkoelen als de auto geparkeerd
heeft gestaan in de volle zon.
• De elektrisch bediende antenne schuift
automatisch uit.
Condensvorming
Als er vocht condenseert in het systeem, verwijdert
u de disc en wacht u ongeveer een uur tot het
systeem is gedroogd; anders kan de werking van het
systeem worden verstoord.
Optimale geluidskwaliteit behouden
Mors geen vocht op het systeem of de discs.

Opmerkingen over discs

• Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en laat
deze niet achter in een auto die in de volle zon
staat geparkeerd.
• Veeg een disc van binnen naar
buiten schoon met een doekje
voordat u deze afspeelt.
Gebruik geen oplosmiddelen
zoals benzine, thinner en in de
handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen.
• Dit systeem is ontworpen om
discs af te spelen die voldoen
aan de CD-norm (Compact Disc). DualDiscs en
sommige muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën voldoen niet
aan de CD-norm (Compact Disc) en kunnen
daarom mogelijk niet worden afgespeeld met dit
systeem.
• Discs die NIET kunnen worden afgespeeld
met dit systeem
– Discs waarop labels, stickers, tape of papier zijn
geplakt. Hierdoor kan de werking worden
verstoord of de disc worden beschadigd.
– Discs met afwijkende vormen (bijvoorbeeld hart,
vierkant, ster). Als u dit toch probeert, kan het
systeem worden beschadigd.
– 8-cm discs.
Opmerkingen over CD-R's/CD-RW's
• Het maximumaantal: (alleen CD-R/CD-RW)
– mappen (albums): 150 (inclusief hoofdmap)
– bestanden (tracks) en mappen: 300 (misschien
minder dan 300 als de map-/bestandsnaam veel
tekens bevat)
– tekens die kunnen worden weergegeven voor de
naam van een map/bestand: 32 (Joliet)/
64 (Romeo)
• Als een disc met Multi Session (meerdere sessies)
begint met een CD-DA-sessie, wordt deze herkend
als een CD-DA-disc, en worden andere sessies
niet afgespeeld.
• Discs die NIET kunnen worden afgespeeld
met dit systeem
– CD-R's/CD-RW's met slechte opnamekwaliteit.
– CD-R's/CD-RW's die zijn opgenomen met een
incompatibel opnameapparaat.
– CD-R's/CD-RW's die onjuist zijn gefinaliseerd.
– CD-R's/CD-RW's die niet zijn opgenomen in de
muziek-CD-indeling of MP3-indeling conform
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo of Multi
Session (meerdere sessies).
Afspeelvolgorde van MP3-/WMA-/
AAC-bestanden
MP3/WMA/AAC

Informatie over iPod

• U kunt de volgende iPod-modellen aansluiten.
Werk de iPod bij met de nieuwste software
voordat u deze gebruikt.
– iPod touch
– iPod classic
– iPod met video*
– iPod nano (3e generatie)
– iPod nano (2e generatie)
– iPod nano (1e generatie)*
– iPhone en iPhone 3G
* Passagiersbediening is niet beschikbaar voor iPod
nano (1e generatie) en iPod met video.
• "Made for iPod" betekent dat een elektronisch
accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting
op een iPod en dat de ontwikkelaar van het
accessoire verklaart dat het accessoire voldoet aan
de prestatienormen van Apple.
• "Works with iPhone" betekent dat een elektronisch
accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting
op een iPhone en dat de ontwikkelaar van het
accessoire verklaart dat het accessoire voldoet aan
de prestatienormen van Apple.
• Apple is niet verantwoordelijk voor de werking
van dit systeem of voor het voldoen aan de
veiligheids- en overheidsvoorschriften.
Map
(album)
MP3-/WMA-/
AAC-bestand
(track)
37

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5700U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: