Download  Print this page

Overige Functies; De Geluidsinstellingen Wijzigen; De Geluidskenmerken Wijzigen; De Equalizercurve Aanpassen - Eq3 Parametric Tune - Sony MEX-BT5700U Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

Overige functies

De geluidsinstellingen wijzigen

De geluidskenmerken wijzigen

1
Druk op de selectietoets.
2
Draai de regelknop tot het gewenste
menu-item wordt weergegeven en
druk op de selectietoets.
Afhankelijk van de instelling kunt u de
regelknop nogmaals draaien om andere items
in te stellen.
3
Draai de regelknop om de instelling te
selecteren en druk op de selectietoets.
4
Druk op
(BACK).
De instelling is voltooid en het scherm keert
terug naar de normale weergave-/
ontvangststand.
De volgende items kunnen worden ingesteld:
EQ3 Parametric Preset
Een equalizercurve selecteren uit 7
muziektypen.
EQ3 Parametric Tune*
Aangepaste equalizerinstellingen.
Subwoofer Tune & LPF
Phase
De fase selecteren (alleen effectief wanneer LPF
is ingeschakeld): "Normal", "Reverse".
FREQ
De kantelfrequentie van de subwoofer
selecteren: "80Hz", "100Hz", "120Hz",
"140Hz", "160Hz", "OFF".
Level
Het subwoofervolume aanpassen: "+10dB" –
"0dB" – "–10dB".
("– ∞" wordt weergegeven bij de laagste
instelling.)
HPF & Speaker Select
Speaker
De luidspreker selecteren: "All", "Front" of
"Rear".
FREQ
De kantelfrequentie selecteren: "OFF", "80Hz",
"100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".
DSO (dynamische soundstage-indeling)
Het geluid van de luidsprekers wordt verbeterd.
De DSO-stand selecteren: "1", "2", "3" of "off".
Hoe groter het getal, des te duidelijker het
effect.
1
Fader & Balance
Fader
Het relatieve niveau aanpassen: "Front:15"–
"Center" – "Rear:15".
Balance
De geluidsbalans aanpassen: "Right:15"–
"Center" – "Left:15".
AUX Level*
2
Het volume aanpassen voor elk aangesloten
randapparaat: "+18 dB" – "0 dB" – "–8 dB".
Bij deze instelling hoeft het volume tussen
bronnen niet worden aangepast.
Bluetooth Audio Level*
Het volume voor elk verbonden Bluetooth-
audioapparaat aanpassen: "+18dB" – "0dB" –
"–8dB".
Bij deze instelling hoeft het volume tussen
bronnen niet worden aangepast.
*1 Verborgen wanneer EQ3 Parametric Preset is
ingesteld op "off".
*2 Als de AUX-bron is geactiveerd.
*3 Als de Bluetooth-audiobron is ingeschakeld.
De equalizercurve aanpassen
— EQ3 Parametric Tune
Met "Custom" bij EQ3 Parametric Preset kunt u
zelf equalizerinstellingen opgeven.
Selecteer "Custom" bij EQ3 Parametric Preset.
1
Selecteer een bron en druk op de
selectietoets.
2
Draai de regelknop om "EQ3
Parametric Tune" te selecteren en druk
op de regelknop.
3
Stel de equalizercurve in.
U kunt de middenfrequentie voor de
equalizer, het volumeniveau en de
bandbreedte voor elk bereik instellen op
"Low", "Mid" of "Hi".
1 Draai de regelknop tot het gewenste
menu-item wordt weergegeven en druk
op de selectietoets.
2 Draai de regelknop om de instelling te
selecteren en druk op de selectietoets.
Selecteerbare frequentie in elk bereik:
Low: 60 Hz of 100 Hz
Mid: 500 Hz of 1,0 kHz
Hi: 10,0 kHz of 12,5 kHz
vervolg op volgende pagina t
3
33

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5700U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: