Download  Print this page

Aan De Slag; Discs Die Kunnen Worden Afgespeeld Op Dit Systeem; Opmerkingen Over Bluetooth - Sony MEX-BT5700U Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

Aan de slag

Discs die kunnen worden
afgespeeld op dit systeem
U kunt CD-DA's (ook met CD TEXT) en
CD-R's/CD-RW's (MP3-/WMA-/AAC-
bestanden (pagina 37)) afspelen.
Soorten discs
CD-DA
MP3
WMA
AAC
6
Label op de disc

Opmerkingen over Bluetooth

Let op
IN GEEN GEVAL IS SONY AANSPRAKELIJK
VOOR ENIGE INCIDENTELE OF INDIRECTE
SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE
SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT
TOT WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES,
GEGEVENSVERLIES, HET NIET KUNNEN
GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT OF
BIJBEHORENDE APPARATUUR, UITVALTIJD
EN DE TIJD VAN DE AANKOPER
GERELATEERD AAN OF VOORTVLOEIEND
UIT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT,
BIJBEHORENDE HARDWARE EN/OF
SOFTWARE.
BELANGRIJKE KENNISGEVING
Veilig en efficiënt gebruik
Wijzigingen of aanpassingen van dit systeem die
niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door Sony,
kunnen het gebruiksrecht van de gebruiker teniet
doen.
Controleer voordat u dit product gebruikt de
uitzonderingen, vanwege nationale vereisten of
beperkingen, met betrekking tot het gebruik van
Bluetooth-apparatuur.
Autorijden
Controleer de wetgeving en de voorschriften met
betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en
handsfree apparaten in de gebieden waar u rijdt.
Let altijd aandachtig op tijdens het autorijden en
verlaat de weg en parkeer de auto voordat u belt of
een gesprek ontvangt als de
verkeersomstandigheden dit noodzakelijk maken.
Verbinding maken met andere
apparaten
Wanneer u verbinding maakt met andere apparaten,
moet u eerst de bijbehorende gebruikershandleiding
lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: