Download Print this page

Hooldus; Tehnilised Andmed - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

Spetsialistile
2.6

Hooldus

Boileri välispind ei vaja spetsiaalset hooldust. Vajadusel puhastada pehme lapi või niiske
käsnaga. Abrasiivset ega söövitavat puhastusvahendit ei tohi kasutada.
NB! Kõigi hooldustööde korral tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada!
!
Et tagada boileri pikk kasutusiga, on soovitatav lasta seadmesse paigaldatud
korrosioonitõrjeanood (magneesiumanood) korda aastas spetsialistil üle kontrollida. Eriti
kareda veega piirkondades võib olla vajalik kontrollida sagedamini – küsige vee kareduse
kohta andmeid spetsialistilt või otse veevarustusettevõttest.
Seade on liigse kuumenemise eest kaitstud ülekuumenemiskaitsme abil, mis lülitab välja kõik
faasid. Kui ülekuumenemiskaitse on rakendunud, tuleb seadet remontima kutsuda volitatud
spetsialist. Pärast ülekuumenemiskaitsme rakendumist saab selle taaslähtestada, vajutades
lülituskilbi kaane all olevat punast nuppu (tähistatud kirjaga „Safety").
2.7

Tehnilised andmed

Mudel
Nimipinge
Võimsustarve
Nimimaht
Võimsustarve
temperatuuri
hoidmiseks
ööpäevas
Kasutatav 40 °C
vee kogus (kuuma
(1)
ja külma segu)
Mass (tühjalt)
Mass (täidetult)
Mõõtmed
A
B
C
D
E
H
I
K
M
X
Lubatud ülerõhk
töötamisel
Kaitseklass
Vastavustähis
Sisenev külm vesi 15 °C ja veetemperatuur paagis 65 °C
(1)
38
EWH Basis
EWH Basis
30 / 30 N
50 / 50 N
W
2000
2000
liitrit
30
kWh/
0,73
0,93
liitrit
56,2
101,5
kg
16
kg
46
mm
100
100
mm
296
296
mm
47
mm
390
390
mm
530
591
mm
585
840
mm
102
296
mm
386
386
mm
78
mm
G 1/2"
G 1/2"
MPa
EWH Basis
EWH Basis
80 / 80 N
100 / 100 N
1/N/PE ~ 230V
2000
2000
50
80
100
1,16
1,48
144,3
186
21
26
71
106
130
100
100
274
274
47
28
470
470
583
735
810
962
255
255
485
485
78
75
G 3/4"
G 3/4"
0,6
IP 25 (veejoakindel)
vt andmesildilt
EWH Basis
EWH Basis
120 / 120 N
150 / 150 N
2000
2000
120
150
1,71
2,01
227,9
291
30
34
154
191
100
100
274
274
28
28
470
470
889
1125
1116
1352
255
255
485
485
75
75
G 3/4"
G 3/4"
EWH Basis
200 / 200 N
2200
200
2,90
385,3
41
50
250
100
274
28
28
470
1425
1652
255
485
75
75
G 3/4"

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series