Download Print this page

Dimenzije; Inštalacijska Shema - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

2.8

Dimenzije

4
Dimenzije bojlerjev (glej tabelo „Tehnični podatki")
1 Grelna prirobnica
2 Magnezijeva anoda
3 Izstopna cev
4 Gumb za izbiro temperature
5 Streme za obešanje
6 Signalna lučka
2.9
Instalacijska shema
1 Varnostni ventil
2 Priprava za preprečevanje povratnega toka
3 Nastavek za preverjanje tlaka
4 Zaporni ventil
5 Omejevalnik tlaka
6 Mesta za odvzem
7 Odvodni lijak s sifonom
3
Jamstvo
Kar zadeva jamstvo, upoštevajte dobavne in prodajne pogoje, ki veljajo za vašo državo.
!
Montažo, električno priključitev in zagon te naprave sme opraviti samo pooblaščeno strokovno
osebje.
Podjetje zavrača vsakršno odgovornost za izpad katerih koli izdelkov, ki niso bili inštalirani in
uporabljeni ustrezno z napotki proizvajalca.
3.1
Varstvo okolja in reciklaža
Reciklaža starih izdelkov.
Naprave s to nalepko se ne smejo odlagati v gospodinjske odpadke. Te naprave izločite
in odstranite/odložite v skladu s krajevnimi določili.
3
Za inštalaterja
55

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series