Download Print this page

Elektromos Csatlakozás; Üzembe Helyezés; Kezelőgomb - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

2.3
Elektromos csatlakozás 2
1 Üzemjelző lámpa csatlakozókapcsai
2 Üzemjelző lámpa csatlakozókapcsai
3 A szabályozó bemeneti oldala
4 Védőföld (közvetlenül a tartályra ponthegesztett M6 csavarra kell csatlakoztatni)
5 Biztonsági hőmérséklethatároló
6 Hőfokszabályozó
7 Glimmlámpa
8 Fűtőtest
A(L) A szabályozó „L" kapcsa
B(N) A szabályozó „N" kapcsa
C A burkolat alsó tükre
D A ház külső köpenye
E Anód
F Tartály
R 560 ohmos elektromos ellenállás
Az elektromos csatlakozást a mindenkor érvényes szerelési utasítás, valamint a mindenkor érvényes
szabványok és előírások figyelembevételével kell létrehozni. Különös figyelmet kell szentelni az
„1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése" című szabvány rendelke-
zéseinek, valamint a helyi közüzemi energiaszolgáltató vállalat előírásainak. A készülékeket 230 V ~
váltakozó áramú hálózatra történő állandó hálózati csatlakoztatásra tervezték. Ennek során a kés-
züléket legalább 3 mm leválasztási szakasz mentén le kell tudni választani a hálózatról (pl.
biztosítékkal).
Az elektromos csatlakoztatást csak a megfelelő engedéllyel rendelkező szerelő végezheti.
!
Az EWH 30 ... 200 Basis fali melegvíz-tárolók gyári huzalozását a 2. kapcsolási vázlat mutatja.
2.4
Üzembe helyezés
Az első üzembe helyezést és felfűtést a szakembernek kell figyelemmel kísérnie.
A víz hőmérsékletét a hőmérsékletszabályozó gombbal igény szerint lehet beállítani.
A hőmérsékletszabályozó gomb az alsó fedőburkolaton található (lásd az 1. képet).
Alacsony melegvíz-fogyasztás vagy nagyon kemény víz esetén javasolt az „E" energiatakarékos
üzemmód beállítása kb. 55-60 °C hőmérsékleten. Meghatározott időközönként vagy melegvíz
használata esetén a készülék automatikusan a beállított értékre melegíti a vizet.
Csak hosszabb távollét esetén ajánlatos a készüléket lekapcsolni az elektromos hálózatról. A kiváló
minőségű, FCKW - mentes poliuretánhabból készült hőszigetelés miatt a hőveszteség csekély.
Fagyveszély: A készülék fagyvédelemi funkciója csak feszültség alatt működik. Ha a készülék
!
leválasztásra kerül a hálózatról, fagyveszély estén a tartályt ki kell üríteni. A biztonsági
berendezések és a vízvezeték nem áll védelem alatt.
2.5
Kezelőgomb 
Fagyvédő üzemmód
E
Energiatakarékos üzemmód (kb. 60 °C)
Hőmérséklettartomány (kb. 70 °C)
A szerelő számára
17

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series